Eş’ari Kimdir? (Kısaca)

0

Türklerin İslam anlayışını benimsemesinde büyük yeri ve önemi olan Eş’ari kimdir? Eş’ari hayatı ile ilgili kısaca bilgilerin yer aldığı yazımız.

Eş’arî

Advertisement

Tam adı Ebu Hasan el-Eşari olup, Milâdi 874 yılında Basra’da doğmuş, Miladi 936 tarihinde Bağdat’ta vefat etmiştir. İtikadi Mezhep imamlarından birisidir.

Vahiy ile Akıl arasında orta yolu tercih etmiş, döneminin diğer mezhep anlayışları karşısında Kur’an ve Hadisi esas alması bakımından takip etmiş olduğu metodu ile diğerlerinden ayıran özelliğe sahiptir.

Onun itikadi mezhep anlayışı Büyük Selçuklu ve diğer Türkler arasında benimsenmiştir. Tuğrul ve Çağrı Beyler, bu mezhebi benimsedikleri rivayet edilmektedir.

Advertisement


Leave A Reply