Eşek İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Eşek Geçen

0
Advertisement

İçinde eşek kelimesi geçen deyimler nelerdir? Bu deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Eşek hakkında deyimler ve anlamları.

Eşek İle İlgili Deyimler

Arka resim kaynak: pixabay.com

Eşek İle İlgili Deyimler

 • ***eşek kadar
  hkr. büyük, iri, aşırı derecede gelişmiş.
 • ***eşek sudan gelinceye kadar dövmek
  tkz. adamakıllı dövmek: “Uslu otur yoksa ufak bir münasebetsizliğini duyarsam eşek sudan gelinceye kadar döverim, kemiklerin kırılır, anladın mı?” -R. H. Karay.
 • ***eşekten düşmüş karpuza (düşmüşe) dönmek
  argo 1) çok şaşırmak, donup kalmak; 2) kötü bir duruma düşmek: “Bunlar ezberlerindeki mânileri söylerler, dağarcıklarında mâni kalmayınca da eşekten düşmüş karpuza dönerler.” -S. Birsel.
 • ***taze ot görmüş eşek gibi
  iştahlanmış bir biçimde: “Çamur, taze ot görmüş eşek gibi pis pis sırıtmış bunun üzerine.” -H. Taner.
 • ***topal eşekle kervana katılmak (karışmak)
  tkz. yetkisi ve yeteneği olmadığı hâlde önemli bir işe katılmaya yeltenmek.
 • ***eşeğe gücü yetmeyip semerini dövmek
  tkz. güçlü birine kızıp da ondan alamadığı hıncını çevresindekilerden çıkarmak.
 • ***eşeğin kuyruğu gibi
  her zaman aynı durumda kalan, hiç değişikliğe uğramayan: “Benim aylığım eşeğin kuyruğu gibi ne kısalır ne uzar.” -M. İzgü.
 • ***eşeğini sağlam kazığa bağlamak
  işini güven altına almak.
 • ***eşek derisi gibi
  1) derisi çok kalın; 2) mec. duygusu az, duygusuz.
 • ***eşek gibi
  kaba, düşüncesiz.
 • ***anasını eşek kovalasın!
  kaba sözü edilen kimse veya iş için bıkkınlık, dikkate almama ve umursamama anlatan bir söz.
 • ***at pazarında eşek osurtmuyoruz!
  kaba söyleneni dinlemeyene uyarı amacıyla söylenen bir söz.

Eşek Hakkında Bilgi

Atla akraba, fakat cüssece daha küçük, uzun kulaklı bir hayvandır. Tekparmaklılardan olan eşeğin birçok çeşitleri vardır. Bugünkü evcil eşeklerin ilk dedeleri Somali’de ve Kuzey Afrika’da yaşayan yabani eşeklerdir. Bunlar zebra cüssesinde olmakla beraber onlar gibi çizgili değildirler. Yerden omuza kadar olan boyları 120 santim kadardır. Yaban eşekleri çok hızlı koşar, zeki hayvanlardır.

Yabani Afrika eşeği bundan binlerce yıl önce evcilleştirilmiştir. Evcil eşekler bugün dünyanın her yanına yayılmış olmakla beraber sayıları Afrika, Güney Avrupa ve Güney Asya’da daha çoktur. Evcil eşeklerin de birçok çeşidi vardır. Kıbrıs’ta beslenen iri, beyaz eşekler güzellikleriyle tanınmıştır. Küçük yapılı Midilli eşekleri de, eşeğin belli başlı cinslerindendir. Binek hayvanı olarak kullanılan eşekler, daha çok, hafif ve hızlı hayvanlardır. Ağır ve kuvvetli olanlar araba çekmekte kullanılır. Bunlardan sırtlarına yük vurmak suretiyle de faydalanılır.

Eşekler çok dayanıklı hayvanlardır. Atlar gibi iyi besin aramazlar. Buna karşılık, iyi muameleden hoşlanırlar, kötü muamele gören bir eşek inatçı, vurdumduymaz olur. Dişi eşekler bol süt verirler, bir zamanlar Kuzey Afrika’da sırf bunun için eşek sürüleri beslenirdi.

Eşeğin yavrusuna «sıpa» denir. Bir erkek eşek bir kısrakla çiftleşirse «katır» doğar.

Advertisement

Leave A Reply