Eşkenar Dörtgen ve Özellikleri

2

Eşkenar Dörtgen nedir? Eşkenar Dörtgenin özellikleri nelerdir? Maddeler halinde Eşkenar Dörtgen formülleri ve alan, çevre, köşegen, açı özellikleri.

EŞKENAR DÖRTGEN

eskenar-dortgen

A) Köşegenler birbirlerini dik olarak ortalarlar. Birbirlerine eş değildirler.

\displaystyle \left| AE \right|=\left| EC \right|;\left| DE \right|=\left| EB \right|

\displaystyle \left[ AC \right]\bot \left[ BD \right]

\displaystyle \left[ AC \right]\ne \left[ BD \right]

B) Köşegenler açıortaydır.

C) eskenar-dortgen-ozellikleri

\displaystyle \left| AH \right|=h

\displaystyle \left| AB \right|=\left| BC \right|=\left| CD \right|=\left| DA \right|=a

\displaystyle \left| AC \right|=e

\displaystyle \left| BD \right|=f olmak üzere

\displaystyle A\left( ABCD \right)=\frac{e.f}{2}=a.h

ÖRNEK;

eskenar-dortgen-ornek

Şekilde bir kenar uzunluğu 8 cm olan ABCD eşkenar dörtgeni veriliyor.
|AE| + |ED| toplamı kaç cm olur?

ÇÖZÜM;

eskenar-dortgen-ornek-1

\displaystyle m\overset{\wedge }{\mathop{A}}\,=120{}^\circ ve

\displaystyle m\overset{\wedge }{\mathop{EAB}}\,=60{}^\circ

(Eşkenar dörtgen özelliği)

\displaystyle \left| AE \right|=4ve\Rightarrow \left| EB \right|=4\sqrt{3} olur.

\displaystyle \Rightarrow \left| AE \right|+\left| ED \right|=4+4\sqrt{3}


2 yorum

Leave A Reply