Eski Mısır Tansırısı İsis Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Antik Mısır uygarlığında en büyük tanrıça olarak kabul edilen İSİS ile ilgili olarak mitolojik bilgilerin yer aldığı yazımız.

İsis

Eski Mısırlılar’ın en büyük tanrıçasıdır. Tabiat ve üreme tanrısı iken sonradan bütün tanrıçalar İsis’e benzetildi. Bir bakıma İsis, tanrılar tanrıçası sayılıyordu.

Mısır mitolojisine göre İsis, büyük güneş tanrısı Osiris’in hem kardeşi, hem de eşiydi. İkisi de Gök Tanrısı Seb’le Yer Tanrısı Nut’un çocuklarıydılar. İsis’le Osiris, çocukları Horus’la birlikte Mısır’ın en kuvvetli üç tanrısı sayılırdı. Osiris’i kardeşi Set öldürmüştü, İsis kocasının ölüsünü bulmuş, bir yere saklamıştı. Set, Osiris’in ölüsünü de rahat bırakmamış, onu bulup parçalara ayırmıştı, İsis, kocasının parçalarını birleştirdikten sonra Osiris yeniden doğdu, ölüler aleminin tanrısı oldu.

İsis resimlerinde, heykellerinde güzel bir kadın olarak canlandırıldı. İnek başlı bir insan biçiminde de canlandırıldığı olmuştur. Aşk sayesinde ölümü yenmiş olan İsis kadınların yaratıcılığını temsil ediyordu. Ona inek kurban ederlerdi. Eski Yunanlılar İsis’i tanıdıktan sonra onu tanrıça Demeter olarak mitolojilerine aldılar. Oradan Romalılar’a da geçti. Hıristiyanlığın ilk günlerinde İsis’i kutsal sayan Hıristiyanlar vardı.

Advertisement

Leave A Reply