Eski Mısır’da Bilim

0
Advertisement

Antik Mısır Döneminde bilim nasıldı? Eski Mısırlıların bilime bakış açısı ve bilim alanında yaptıkları çalışmalar ve ilerlemeler nelerdir?

Mısır Piramitleri

Mısır Piramitleri

Bilim adamlarının çoğu rahiplerdi. Tapınakların sessizliği içine gömülen rahipler kendilerini dinle birlikte bilime de vermişlerdi. Piramitlerin yapılmasında ulaşılan başarı Eski Mısırlılar’da ileri bir matematik bilgisi olduğunu gösterir. Toprak ölçülerinin çok önemli olduğu Nil taşmalarının hayati bir rol oynadığı bu ülkede ölçü işleri çok gelişmişti. Birçok kimseler geometrinin ilk olarak Eski Mısır‘da başladığını ileri sürerler. Daha M. Ö. 2700 yıllarında Mısırlılar iki, üç boyutlu ölçülerin ustası olmuşlardı.

Rakamları onlu sistemle yazarlardı. 9’a kadar olan rakamları sayısı kadar çizgiyle gösterirlerdi. 10 için ayrı bir işaret vardı 20, 30 vs. yazmak için iki, üç vs. 10 işaretini yan yana getirirlerdi. 100 ve 1000 için de aynı şekilde birer işaret vardı. 200, 300, bunları çoğaltarak yazılıyordu. Yalnız, Mısırlıların rakam sistemi kullanışlı değildi. 999 yazmak için 27 şekli yan yana getirmek gerekiyordu.

Saban

Eski Mısırlılar tarlalarının esirlerine çektirdikleri sabanları ile sürerlerdi.

Mısırlılar yalnız karenin, dairenin yüzölçümünü bulmakla kalmıyor. Kübün, silindirin, kürenin hacmini da hesaplayabiliyorlardı. Pi’nin değeri olarak onlar 3,16 bulmuştu. Bugün bu değer 3,1416 olduğuna göre binlerce yıl önceki insanların vardığı sonucu büyük bir başarı olarak kabul etmek gerekir.

Eski Mısır’da tıp oldukça ilkel durumda idiyse de ele geçen bazı papirüslerde kan dolaşımı ile ilgili kayıtlara rastlanmıştır. Bazı hastalıklar için de ilaç olarak çeşitli bitkiler sayılmaktadır. Yalnız bu bitkilerin neler olduğu anlaşılamamıştır.

Zoser Piramidi

Eski Mısır’da yapılan ilk piramit : Zoser Piramidi

Eski Mısır’da astronomi de fazla gelişmiş bir bilim değildi. Mısırlılar ancak yıldızların yerini tespit etmiş onları burçlar halinde düzenlemişlerdi.

Advertisement

Mısır’da ele geçen en eski eserler arasında felsefe eserlerine de rastlanmıştır. Ptah-hotep’in Öğütleri M.Ö. 2880 yılına kadar uzanır. Memphis valisi ve başbakan olan Ptah-hotep’in felsefeyle uğraştığı bilinmektedir. Gene Eski Krallık zamanında yaşayan Ipuver’in de felsefi yazıları vardır.


Leave A Reply