Eski Yunan Mitolojisinde : KRONOS

0

Eski Yunan mitolojisinde bir karakter olan kronos hakkında kısa bilgi ve Kronoıs’u temsil eden figür.

kronos
Kronos, Eski Yunan mitolojisinde Uranos ile Gaia’nın (gökle yer) birleşmesinden doğan altısı kız, altısı erkek titanların (devler) sonuncusu onikincisi, son erkeği.

Advertisement

Babasının, doğurduğu her şeyi (Kykloplar, Hekatonkheir’leri) yeniden Toprak Ana’nın karnına tıkması karşısında büyük bir öç duygusuyla dolar, anasının verdiği keskin bir tırpanla onun erkeklik organlarını yok ederek ilk kuşak tanrılarını ortadan kaldırmış olur. Zamanla başka bir sözcük olan khronos: zamanla özdeşleştirilerek her şeyi yok eden bir tırpanla gösterilmiştir.

Uranos’un erbezi kanlarından öç tanrıları (Erinys) ve spermasından Aphrodite doğacaktır. Bir süre sonra babasının bilincinden saklanan Zeus da Kronos’u tahtından indirerek üçüncü kuşağın zaferini sağlayacaktır.


Leave A Reply