Eski Yunan Mitolojisinde Pan Hakkında Bilgi

0

Mitolojide Pan kimdir? Mitolojik tanrı Pan’ın özellikleri, hikayesi, efsanesi nedir? Mitolojide Pan hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Eski Yunan Mitolojisinde Pan

Mitolojide Pan

Pan, Yunan mitolojisinde hayvan biçimli bereket tanrısıdır. Romalılardaki karşılığı Faunus’tur. Arkadia kökenli bir tanrı olan Pan’ın adı, paon (hayvan otlatan) sözcüğünün Dor dilindeki kısalmış biçimidir, ama Antik Çağda genellikle pan (bütün) sözcüğüyle bağlantılı olduğu düşünülmüştür. Pan’ın Hermes ile Penelope’den olduğu söylenir; ama bu Penelope Odysseus’un karısı değil, büyük olasılıkla onunla özdeşleştirilen birisidir. Bu yüzden de Odysseia destanındaki bazı kişilerden zaman zaman Pan’ın babası olarak söz edilir.

Resim ile heykelde Pan, genellikle kafası ve ayakları keçi, hareketli, canlı ve zevk düşkünü bir tanrı olarak betimlenir. Ama sonraki dönemlere ait sanat yapıtlarında insani özellikleri daha çok vurgulanmıştır. Yüksek tepelerde gezinen Pan tarımdan çok hayvan sürüleriyle ilgilenir. Bir çoban gibi flüt çalar, öğlenleri dinlenir. Helenistik pastoral şiirler dışında, edebiyatta Pan’dan fazla söz edilmez, ama antik resim ve heykele çok sık konu olmuştur. Kaba görünüşü, kültürü ve inceliği temsil eden Apollon’un görünümüyle tam bir karşıtlık oluşturur; ikisinin arasındaki müzik yarışması da buradan kaynaklanmıştır.


Kaynak – 2


Pan, Eski Yunan mitolojisinde Tanrı Hermes’in Odysseus’un eşi Penehopeia ile birleşmesinden Arkadia’da doğmuş, doğa, kır, çobanlar tanrısı; bütün hayvanların koruyucusu da sayılır. Tanrıların çeşitli biçimlerde tasarlandığı dönemlerde olduğu gibi o da keçi kafalı olarak düşünülmüş, bazı çizimlerde vücudunun alt bölümü keçi yapısında gösterilmiş, zamanla yalnızca boynuzları ile sakalı alıkonarak yüzü de insan yüzü gibi var sayılmıştır.

Çoban kavalıyla her zan, şen, oynak, azgın tekeler gibi güney nymphelerin ardında dolaşarak doğanın neşesini, cinsellik arzularını simgeler duruma gelmiştir. Bazı sıcak yaz öğlenlerinde birden bire beklenmedik gürültüler çıkararak yarattığı genel korku ve kaçışmaya panik denmesi bundandır. Roma mitolojisindeki karşılığı Faunus’dur.


Leave A Reply