Eskişehir Ovası Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Eskişehir ovası nerededir? Eskişehir Ovasında neler yetişir, özellikleri, iklimi, yüzölçümü hakkında bilgi.

eskisehir-ovasiEskişehir Ovası; İç Anadolu Bölgesi’nin, Yukarı Sakarya Bölümü nde ova. Kuzeyden Sündiken Dağları, güneyden Sivrihisar Tepeleri ile sınırlanan ova, Porsuk Çayı çevresinde gelişerek hafif bir eşikten sonra güneydoğuya doğru Çifteler Ovası’na açılır. Kuzeybatı köşesinde Porsuk Çayı’nın geçtiği, bir kenarında Eskişehir Kenti nin bulunduğu ovanın genişliği 10 km. uzunluğu 18 km’dir. Eskişehir ile Muttalip Köyü arasında genişlemesine karşın, doğuya doğru yeniden daralır, yükselti de aynı doğrultuda (batı-doğu) azalır: Çukurhisar’da 810 m. Alpu da 760 m.

Ovanın en önemli ırmağı olan Porsuk Çayı, az eğimli ovada batı -doğu doğrultusunda oldukça yavaş akar. Taşkın sırasında geniş alanlara yayılan ırmak, çukur yerlerde geniş bataklıklar oluşturur. Kalın lığ tabakalarıyla kaplı ovanın çevresindeki üstleri basık tepelikler genellikle kalker ve marnlardan oluşmuştur. Bu tabakalar arasında yer yer kil tabakaları göze çarpar. Sert bir kara ikliminin egemen olduğu ovada, kışlar, çok soğuk, yazlar çok sıcak geçer. Yağış tutarı 350-400 mm. olmakla birlikte çevredeki dağların yamaçlarına doğru gittikçe artar. Buna koşut olarak ova tabanında doğal bitki örtüsü bozkır iken, dağların yamaçları meşe ve çam ağaçlarıyla kaplıdır. Tahıl üretiminde Türkiye’nin önde gelen bölgelerinden biri olan ovada ilk sırayı buğday alır. İkinci önemli ürün ise şekerpancarıdır. Şekerpancarı, Eskişehir Şeker Fabrikası’ nda işlenir, şeker elde edilir. Porsuk Çayı ve yeraltından çıkarılan artezyen kuyuları aracılığıyla, ovada, çok geniş alanlarda sulamalı tarım yapılır. Bu yolla, tahıl ve pancar üretiminde verim sürekli artmaktadır. Küçükbaş hayvan (koyun, tiftik keçisi) yetiştiriciliği yaygındır. En önemli yerleşim birimi olan Eskişehir’in yanı sıra, ovanın, özellikle kenarlarında toplu yerleşmeler biçimindeki köyler dikkati çeker. İnönü-Eskişehir-Alpu Hattı’nı izleyen demiryolu ve karayolu bağlantısı vardır. Ovanın kuzeybatı kenarındaki Eskişehir Kenti, demiryolu ve karayollarının kavşak noktasında yer alır.


Leave A Reply