Eskrimde Kullanılan Teknikler

0
Advertisement

Eskrimde kullanılan teknikler nelerdir? Eskrimde gard, hamle, fleş hareketi, siperler, kılıçta teknik hakkında bilgi.

Eskrimde Kullanılan Teknikler

Eskrim, fizik ve ussal özellikleri en iyi şekilde ve en geniş ölçüde geliştiren ideal bir spordur. Her hamle hareketinde oldukça ağır olan vücudu üstün süratle, çeviklik ve kolaylıkla ileri ve geri götürmek için çok büyük adale çalışmasına gerek vardır. Bu çalışma sayesinde:

1. Solunum hareketinin gelişmesi ve kan dolaşımının artması,
2. Vücut ısısının yükselmesi,
3. Alınan gıdaların kolayca yakımı ve kana çabuk çevrilmesi sağlanmaktadır.

Eskrimde fiziksel ve ussal niteliklerin bileşik ve uyumlu çalışmaları gerekir. Bu nitelikler:

A. Fiziksel Nitelikler
1. Dikkat,
2. Sürat,
3. Dayanma gücüdür.

B. Ussal Nitelikler
1. Yargı,
2. Anında karar verme,
3. Başarı kararlılığıdır.

Advertisement

Diğer sporlarda olduğu gibi eskrim sporcuları da her gün antrenman ve egzersiz yaparak kendilerini hazır tutarlar. Özellikle kasları uzatıcı, yumuşaklık ve sürat verici, solunum geliştirici, genel dengeyi sağlayacak ve koruyacak temel hareketlerin bilinmesi ve sık sık tekrarlanması gerekir. Bu hareketler eskrimin temel tekniğini oluşturur ve başlıca iki grupta toplanır:

1. Kol Hareketleri; ayak hareketleri ile uyumlu el, kol hareketleri ve buna bağlı olarak parmakların iyi kullanılması eskrimde en önemli kol teknikleridir.
2. Ayak Hareketleri; mesafe kazanmak, rakibi mesafe dışı bırakmak için yapılan temel ayak teknikleridir.

Hareketlerin başlıcaları; gard, hamle, basit hamle ve fleştir.

GARD

Eskrimin en temel pozisyonudur. Gard pozisyonları, kolaylıkla saldırı ve savunmada bulunmak için eskrimciye tanınan en elverişli pozisyonlardır. Bu hareket iyi yapıldığı zaman hedefe en kısa yoldan hızla varılır, ripostlara zamanında karşılık verilir ve enerji yönünden ekonomi sağlanır. Flörede saldırı (garde offensive) ve savunma (garde defensiv) olmak üzere iki türlü gard vardır. Saldırı gardı; saldırıya geçmek, inisiyatifi elde bulundurmak, hazırlık yapmak, silâhın ucuna daha kolay yön vermek, hasmın vücuduna yakın olmak için kullanılır. Epe, oynanış yönünden flöreden oldukça farklıdır. Flörede baş, kol ve ayaklar tehdit edilmezken, epede vücudun her yerine tuş yapılmakta olduğundan seçilen gardların bu kısımları da koruması gerekmektedir. Epe gardı, gelecek doğru hamle ve diğer dürtüşlerden korunabilmek için kol dörtte üç oranında ileri uzatılarak, elin tersi tamamen yere dönük, ön kol yere yatay olarak alınır. Silâhın ucu doğrudan hasım silâh tasının ortasını veya aşağı kısmını tehdit eder pozisyonda bulunur.

HAMLE (Develoupment)

Advertisement

Eskrimin ana hareketlerindendir. (eşitli tuş şekilleri Hamle sırasında dikkat edilecek noktalar şunlardır:

1. Hamle yapılırken öndeki ayağa dikey bulunan arkadaki ayak bütünüyle yere yerleşmiş olmalıdır.
2. Gövde iki kalça arasında oturmalı ve kalçaların arasında bir miktar kaybolmalıdır.
3. Silâhsız el hamlenin hızla yapılmasında denge sağladığı gibi toplanmalarda gövdenin eski yerine gelmesini kolaylaştırır.
4. Silâhın ucunun daima tehdit etmesi ve hasmı savunmaya zorlaması gerekir.

BASİT HAMLE

Doğrudan doğruya (coup droit), boşaltma (degagement), çevreleme (contredegage) ve kesme (coupe) hareketleri ile yapılan hamlelerdir.

Doğru Hamle: Açık bulunan yönden doğrudan doğruya kolun gerilmesini takip eden hamledir.

Boşaltma: Kapatılan yönden diğer bir yöne en kısa yoldan geçmek için yapılır.

Çevreleme: Silâhın ucuna çember çizdirerek aynı noktaya dönmek suretiyle yapılır.

Kesme: iki türlü yapılır. Birincisi hasmın silâhının namlusunu kontrol altına alarak, ikincisi namlu değmesi olmadan boşta yapılır.

FLEŞ HAREKETİ

Bir saldırı hareketi olup vücut ortasında bulunan genel dengeyi öne vermek yoluyla yapılır. Bu hareket doğru yapıldığı zaman silâhın ucu, ayağın yere değmesinden önce hedefe varır ve daima hareket halinde iken uygulanır.

ESKRİM YÖNLERİ

Advertisement

Vücudun sağ ve sol kısmındaki hedeflere eskrim yönleri denir. Eskrim sporunda yönler; iç, dış, üst, alt olmak üzere dört şekilde adlandırılır:

1. İç Yön; vücudun sol üstü,
2. Üst Yön; vücudun sağ üstü,
3. Alt Yön; vücudun sol altı,
4. Dış Yön; vücudun sağ içidir.

Flöre ve epede yönleri korumak için 8 pozisyon vardır. Yönlere bağlı olarak siperler de 1’den 8’e kadardır ve şu şekilde korunur:

1. iç yön; 4 ve 5 siperleri ile,
2. Üst yön; 6 ve 3 siperleri ile,
3. Alt yön; 7 ve 1 siperleri ile,
4. Dış yön; 8 ve 2 siperlen ile.

SİPERLER (Les Parades)

Savunmanın temelini oluşturur. Tehdit edilen yönden gelen dürtüşlerden korunmak için alınır. Bir saldırı hareketinden kendini korumak için önce saldırının yönünü hissetmek gerekir ki, bu eskrimin en güç yanıdır. Siperler namlunun kuvvetli tarafı olan tasa yakın kısmı ils rakip silâhının uç kısmına karşıt olarak alınır. Siper genel olarak iki şekilde alınır; birincisi karşılama (opposition), yani silâhın geldiği yönü kapatmak, ikincisi ise silâhın geldiği yönü savunmak, yani tak (tac) şeklinde siper almaktır. Flöre ve epede 8 siper vardır. Bunların arasında başlıca kullanılanları 4-6-7 ve 8 siperleridir. Yukarı yönler için 4-6 siperleri, aşağı yönler için 7-8 siperleri alınır.

Dört Siperi (Quatre): Bu siper alınırken kol oynamaz, el ile ön kol yer değiştirir, sola doğru kapanır ve yukarı içe gelen dürtüşlerden korunulur.

Altı Siperi (Sixte): Bu siper özellikle epede önemlidir. Kola yapılacak bütün dürtüşlere karşı koruyan tek siperdir. Altı siperi hasım silâhını yukarı sağ dışa itip, bu yönü kapatarak alınır. Yedi Siperi {Septieme): Bu siper aşağı sol yönden ve üst iç yönden gelen dürtüşleri karşılamakta kullanılır,

Sekiz Siperi (Octave): Sekiz siperi aşağı sağ ve dışa gelen tehditlere karşı korur.

1-2-3-5 Siperleri: Bu siperler pek kullanılmaz. 1-2 siperleri taktik gereği alınır. Bunun nedeni; alındıklarında karşılıkları (rispostes) verilirken silâhın ucuna istenilen hâkimiyetin sağlanamamasıdır. Flörede, yapılan her normal saldırıya karşı siper alma zorunluluğu varken, epede tuşların vücudun her yerine yapılması ve bu silâhın kendine has özelliklerinden dolayı her savunma bir saldırıyı meydana getirebilir.

ÇATMA

Advertisement

Çatma, kendi silâhını hasmın silâhının uç kısmı ile temasta bulundurarak kendini saldırıya karşı emniyete almak ve çatma yapılan yönü hasma kapatmaktır. Çatma, silâhı yukarı yönlerde alttan, aşağı yönlerde ise üstten geçirerek alınır.

KARŞI KOYMA

Bu vuruş hem savunma hem de bir saldırı hareketidir. Zaman vuruşu olarak da bilinen bu vuruş; hamlenin geleceği ve sonuçlanacağı yönü önceden kapanarak veya karşı koyma hareketiyle kapatarak yapılır.

KILIÇTA TEKNİK

Kılıç, hafif ve parmak adalelerini sertleştirmeyecek şekilde tutulmalıdır. Kılıçta gerek başparmağa, gerekse bileğe büyük görev düşer.

Kılıç gardında gövde dikey pozisyonda bulunmalıdır. Bu pozisyon başı rakipten uzaklaştırır ve en ufak bir hareketle vücudu geri çekme kolaylığı verir. Silâhın ucunun sola doğru olması başa gelecek vuruşlara karşı doğrudan doğruya ve süratle siper alma olanağı verir.

Kılıçta hem kesme, hem de dürtüş yapılır. Vuruşlar vücudun çok değişik kısımlarına, ön kola, koltuk altına, başa, karına, surata ve dürtüş olarak kola, vücuda uygulanır.

Kılıçta savunma; siper almak, geriye çekilmek ve eskiv yapmak şeklinde yapılır:

Bu vuruş hem savunma hem de bir saldırı hareketidir. Zaman vuruşu olarak da bilinen bu vuruş; hamlenin geleceği ve sonuçlanacağı yönü önceden kapanarak veya karşı koyma hareketiyle kapatarak yapılır. KILIÇTA TEKNİK Kılıç, hafif ve parmak adalelerini sertleştirmeyecek şekilde tutulmalıdır. Kılıçta gerek başparmağa, gerekse bileğe büyük görev düşer.

Kılıç gardında gövde dikey pozisyonda bulunmalıdır. Bu pozisyon başı rakipten uzaklaştırır ve en ufak bir hareketle vücudu geri çekme kolaylığı verir. Silâhın ucunun sola doğru olması başa gelecek vuruşlara karşı doğrudan doğruya ve süratle siper alma olanağı verir.

Kılıçta hem kesme, hem de dürtüş yapılır. Vuruşlar vücudun çok değişik kısımlarına, ön kola, koltuk altına, başa, karına, surata ve dürtüş olarak kola, vücuda uygulanır.

Advertisement

Kılıçta savunma; siper almak, geriye çekilmek ve eskiv yapmak şeklinde yapılır:

1. Siper alarak savunma, flöreden farklı olarak yalnız rakip vuruşunun yapıldığı yön kapatılarak uygulanır. Kılıçta kullanılan başlıca siperler 1-2-3-4 5 siperleridir.
2. Vücut geri alınarak hamle bölgesi dışına çıkmak, ancak siper almaya zaman ve olanak olmadığı zaman yapılır.
3. Eskivle yapılan savunmalar ancak zor durumda kalındığı zaman başvurulacak bir çaredir. Kılıçta karşılıklar silâhın keskin tarafı veya ucu ile verilir. Kimi siper pozisyonlarına karşılık verilirken her durumda silâhın ucuna hâkim olma olanağı bulunmadığı için bu pozisyonlarda karşılıklar genellikle vuruş şeklinde yapılır.

Kılıçta hedefe direkt hamle yapmak zor olduğundan bir göster (feinte) sonunda hamleye geçmek gerekir. Göster, rakibin düşüncesini anlamaya yardım eder ve reaksiyonlara karşı ikinci bir hareket önceliği verir. Gösterden sonra savunma veya saldırıya geçilmesi kararını vermek kolaylaşır. Gösteriler iki türlü yapılır: Birisi kılıcın keskin yüzü ile kesme hareketi olarak, diğeri kılıcın ucu ile dürtüş şeklindedir.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply