Esneklik Nedir?

0
Advertisement

Esneklik nedir? Esneklik ne anlama gelir? Esneklik ile ilgili olarak kısa tanım ve bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Cisimlerin bir kuvvetin etkisiyle şekillerini değiştirdikten sonra, kuvvet ortadan kalkınca tekrar eski şekillerini almasına «esneklik» bu gibi cisimlere de «esnek cisimler» denir.

Üzerine bir kuvvetin baskısı düşen katı bir cisim şekli değiştirir. Bu olay cismin boyutlarının değişmesi halinde kendini gösterir. Meselâ uçlarından çekilen bir lâstik uzar, üstüne basılan bir kauçuk levha incelir. Bunun gibi, basınç yapan kuvvete uygun olarak çeşitli şekil değiştirmeler olur.

Üzerine kuvvet düşen her cisim şekil değiştirir. Fakat bu şekil değiştirmenin miktarı her cisimde başkadır. Bazı cisimler az şekil değiştirirler. Bazı cisimler de aynı değerdeki kuvvet etkisi altında daha çok değişikliğe uğrarlar. Bu miktarı «şekil değiştirme faktörü» denilen bir büyüklük belirtir. Her cismin şekil değiştirme faktörü farklıdır.

Advertisement

Bir cisme basınç yapan kuvveti kaldırdıktan sonra cismin eski şeklini aldığını söylemiştik. Basan kuvveti arttırırsak, şekil değiştirme de artar. Kuvveti büyütmeye devam edersek öyle bir an gelir ki artık cisim eski şekline dönemez. Kuvvet üstünden kalktıktan sonra da bozulmuş şeklini muhafaza eder. Bu durum cismin «esneklik sınırı» nı aştığımızı gösterir. Her cisim için ayrı bir «esneklik sınırı» vardır. Bu sınır değerden büyük kuvvetlerin basıncı altında cisim artık esneklik göstermez. Bu sınırdan sonra artık esnek şekil değiştirme olmaz. Bu çeşit $ekil değiştirmeye «esnek olmıyan şekil değiştirme» (plâstik şekil değiştirme) denir.


Leave A Reply