Eterlerin Adlandırılması

0

Eterlerin genel yapıları nasıldır, formülleri, özellikleri, eterlerin adlandırılmalarına örnekler, konu anlatımı.

Advertisement

Eterlerin Adlandırılması

Eterler su molekülündeki iki hidrojen atomu yerine iki alkil grubunun yer değiştirmesi ile oluşan bileşikler gibi düşünülebilir. (2 defa alkillenmiş su)

H-O-H (su)
R-O-H (monoalkol)
R-O-R (eter)

Alkil grupları aynı ise basit eter, farklı ise karışık eter adını alır.

R-O-R (Basit eter)
R1-O-R2 (Karışık eter)

Advertisement

Sistematik (IUPAC) adlandırmada C atomu sayısı fazla olan alkil grubu ana zincir kabul edilir. Diğer alkil grubu O atomu ile birlikte alkoksi şeklinde adlandırılır.

Özel adlandırılmada alkil gruplarının adı (alfabetik sıraya göre) belirtildikten sonra eter kelimesi eklenir.


Leave A Reply