Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı Kitap Özeti, İncelemesi, Stephen Covey

0

Stephen Covey tarafından yazılan Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı kitabının özeti nedir? Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı kitabının özeti, incelemesi ve analizi hakkında bilgiler.

Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı

Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı

“Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı” Stephen Covey tarafından yazılmış bir kişisel gelişim kitabıdır. Kitap ilk olarak 1989 yılında yayınlanmış ve dünya çapında 25 milyondan fazla satmıştır.

Kitap, hem kişisel hem de profesyonel yaşamda başarının, bilinçli bir çabayla geliştirilebilecek belirli ilke ve alışkanlıklara dayandığı önermesine dayanmaktadır. Covey, insanların hayatlarının her alanında etkili olabilmeleri için gerekli olduğuna inandığı yedi alışkanlık tanımlamaktadır:

 • Proaktif olun: Hayatınız ve eylemleriniz için sorumluluk alın.
 • Sonunu düşünerek başlayın: Herhangi bir göreve başlamadan önce kişisel misyonunuzu ve hedeflerinizi tanımlayın.
 • Her şeyi ilk sıraya koyun: Zamanınızı ve enerjinizi en önemli görevlere öncelik vererek kullanın.
 • Kazan-kazan diye düşünün: Başkalarıyla olan tüm etkileşimlerinizde karşılıklı fayda arayın.
 • Önce anlamaya, sonra anlaşılmaya çalışın: Kendi fikirlerinizi ifade etmeden önce başkalarını empatiyle dinleyin.
 • Sinerji yaratın: Tek başınıza elde edebileceğinizden daha iyi sonuçlar elde etmek için başkalarıyla işbirliği yapın.
 • Testereyi keskinleştirin: Kendinizi fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak sürekli geliştirin.

Covey, bu alışkanlıkların birbirine bağlı olduğunu ve bunları geliştirmenin kişisel ve mesleki başarının yanı sıra başkalarıyla ilişkilerde de iyileşme sağlayacağını savunuyor. Kitap, okuyucuların bu alışkanlıkları geliştirmelerine ve günlük yaşamlarına dahil etmelerine yardımcı olmak için pratik rehberlik ve alıştırmalar sunmaktadır.

Genel olarak, “Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı” kişisel gelişim ve liderlik eğitimi üzerinde önemli bir etkisi olan popüler ve etkili bir kitaptır.

Kitap Özeti

Stephen Covey tarafından yazılan “The 7 Habits of Highly Effective People” kişisel ve profesyonel başarıya ulaşmak için kapsamlı bir çerçeve sunan bir kişisel gelişim kitabıdır. Kitap ilk olarak 1989 yılında yayımlanmış ve o tarihten bu yana dünya çapında 25 milyondan fazla satmıştır.

Covey, başarının sadece bir kişilik veya yetenek meselesi olmadığını, daha ziyade bilinçli bir çabayla öğrenilebilecek ve geliştirilebilecek belirli ilke ve alışkanlıkların bir sonucu olduğunu savunmaktadır. İnsanların hayatlarının her alanında etkili olabilmeleri için gerekli olduğuna inandığı yedi alışkanlık tanımlıyor:

 1. Proaktif olun: Hayatınız ve eylemleriniz için sorumluluk alın. Proaktif insanlar tepkisel değildir, aksine bir şeyleri gerçekleştirmek için inisiyatif alırlar. Dış faktörlerden etkilenmek yerine kontrol edebilecekleri şeylere odaklanırlar.
 2. Sonu düşünerek başlayın: Herhangi bir göreve başlamadan önce kişisel misyonunuzu ve hedeflerinizi tanımlayın. Etkili insanlar net bir yön ve amaç duygusuna sahiptir ve kararlarını değerlerine ve önceliklerine dayandırırlar.
 3. Her şeyi ilk sıraya koyun: Zamanınızı ve enerjinizi en önemli görevlere öncelik vererek kullanın. Etkili insanlar zamanın sınırlı bir kaynak olduğunun farkındadır ve sadece acil olana değil, en önemli olana odaklanırlar.
 4. Kazan-kazan diye düşünün: Başkalarıyla olan tüm etkileşimlerinizde karşılıklı fayda sağlamaya çalışın. Etkili insanlar sadece kendi hedeflerine değil, aynı zamanda başkalarının hedeflerine de odaklanırlar. İlgili herkese fayda sağlayan kazan-kazan çözümleri yaratmak için işbirliği içinde çalışırlar.
 5. Önce anlamaya, sonra anlaşılmaya çalışın: Kendi fikirlerinizi ifade etmeden önce başkalarını empatiyle dinleyin. Etkili insanlar iletişimin iki yönlü bir yol olduğunu ve dinlemenin en az konuşmak kadar önemli olduğunu bilirler. Kendi fikirlerini ifade etmeden önce başkalarının bakış açılarını ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışırlar.
 6. Sinerji Yaratın: Tek başınıza elde edebileceğinizden daha iyi sonuçlar elde etmek için başkalarıyla işbirliği yapın. Etkili insanlar, birlikte çalışmanın bağımsız çalışmaktan daha iyi sonuçlar üretebileceğini bilirler. Çeşitliliğe değer verirler ve bunu yenilikçi çözümler yaratmak için kullanırlar.
 7. Testereyi keskinleştirin: Kendinizi fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak sürekli geliştirin. Etkili insanlar kişisel gelişimin devam eden bir süreç olduğunu anlar ve hayatlarının her alanında kendilerine özen gösterirler.

Covey, bu yedi alışkanlığın birbirine bağlı olduğunu ve bunları geliştirmenin kişisel ve mesleki başarının yanı sıra başkalarıyla ilişkilerin gelişmesine de yol açacağını savunuyor. Ayrıca, daha kalıcı ve güvenilir olduğuna inandığı kişilik etiği yerine karakter etiğinin önemini vurguluyor.

Covey, kitap boyunca okuyucuların bu alışkanlıkları geliştirmelerine ve günlük yaşamlarına dahil etmelerine yardımcı olacak pratik rehberlik ve alıştırmalar sunuyor. Ayrıca odaklanma eksikliği, zayıf iletişim ve olumsuz tutumlar gibi insanların etkili olmalarını engelleyebilecek zorlukları ve engelleri de araştırıyor.

Genel olarak, “Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı” kişisel gelişim ve liderlik eğitimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olan güçlü ve etkili bir kitaptır. Zamansız ilkeleri ve pratik tavsiyeleri okuyuculara hayatlarının her alanında daha etkili ve başarılı olmaları için ilham vermeye devam etmektedir.


Leave A Reply