Etnografya Nedir

0

Etnograyfa nedir? Etnografya hangi konular ile ilgilenir ve ilgilendiği alanlar nelerdir?

Yurtdışında bir etnografya müzesinden görünüm

Yurtdışında bir etnografya müzesinden görünüm

Kavimlerin töre ve geleneklerini, kültürlerini inceleyen bilim dalına etnografya denir. İnsanlar nasıl yaşarlar, tarih içinde nasıl yaşamışlardır? Nerelerde otururlar, yüzyıllar boyu barınakları ne yolda gelişmiştir? gibi sorular, etnografyanın konusudur.

Buna insanların süslenme şekillerini, silahlarını, giyim – kuşamlarını, avlanma, tarım için kullandıkları aletleri, taşıtlarını, sanayi hayatının çeşitli yönlerde gelişmesini, folklor bilgisini de ekleyebiliriz.

Şahıs, aile ve cemiyet hayatının maddi oluşuna tesir edebilecek her olay, her araç etnografyanın inceleme alanına girer.

Etnografyanın birçok dalları olduğu gibi başka ilim kollarından da geniş ölçüde faydalanır. Örneğin arkeoloji araştırmaları etnografyanın gelişmesine oldukça yardımcı olmuş ve gelişmesini sağlamıştır.

Ankara Etnografya Müzesi Hakkında Bilgi


Leave A Reply