Etnolog Nedir? Ne İş Yapar?

0

Etnolog nedir? Etnolog ne iş yapar, Etnolog mesleğinin özellikleri hakkında bilgi.

etnologEtnolog

Advertisement

Her birimiz belli bir ırka, atalardan kalma gelenekleri ve görenekleri olan bir insan topluluğuna mensubuz. İşte etnolog, bu insan topluluklarının davranışlarını ve evrimini inceler.

Antropolog, klasik insan tipini ve onun çağlar boyunca evrimini inceler, onun çalışmalarını ya da sanayi ürünlerini ikinci derecede göz önüne alır. Etnolog ise, toplum hâline gelmiş insan arı ve onların birlikte yaşamalarını sağlayan nitelikleri ve davranışları inceler. Bu toplulukların kökenini ve evrimini; onların yalnızca şimdiki durumlarını incelenerek belirtmeye çalışır. Etnologa incelediği insanların atalarının tarih öncesine kadar giden izini bulması için. bazen arkeolog da yardım eder. Bu araştırmalar, yok olmaya yüz tutmuş bir ilkel kabilenin kurtarılması veya unutulmanın eşiğindeki bir geleneğin korunması bakımından büyük ölçüde yararlı olur. İnsanoğlunun tanınması bu araştırmalara bağlıdır.


Leave A Reply