Etoburlar Hakkında Bilgi

0

Etoburlar hakkında kısa bilgiler. Etobur hayvanlara örnekler

En bilinen etobur : Aslan

En bilinen etobur : Aslan

Memelilerin yalnız etle beslenen bir takımıdır. Et yiyen hayvanların aslan, kaplan, pars gibi en kuvvetli ve yırtıcıları bu takıma girer. Kürkünden faydalanılan birçok hayvanlar, nihayet kedi ve köpek de bu takımdandır. Bu takıma giren hayvanlarda, genel olarak, köpek dişleri çok gelişmiştir. Etoburlar son derece cesur, zeki, canlı hayvanlardır. Koklama, görme duyuları çok kuvvetlidir. Aslan, kaplan, çakal, kedi, köpek, sırtlan gibi hayvanlar parmaklarına, ayı da tabanına basarak yürür.

Advertisement

“Etoburlar” memelilerin bir takımı olmasına karşılık etle beslenen bütün hayvanlara hatta bitkilere “etçil” denir. Bu bakımdan, fok, balina, yarasa gibi memeliler ve etle beslenen diğer canlılar, bu özelliklerine rağmen, memelilerin etoburlar takımından sayılmazlar.

Etoburların arasında, gelincik gibi çok küçükleri de vardır, ağırlığı yarım tona varan ayı gibi çok büyük hayvanlar da bulunur. Etoburların, yalnız etle beslenme özelliklerinden başka, bütün takıma uygun gelecek kesin özelliklerini saymak güçtür. Vücut yapılışları, yaşayışları hepsinde başka özellik gösterir. Yalnız, hepsinde kuyruk vardır, ayak parmakları dörtten az değildir. Hemen hepsi sık tüylerle kaplıdır. Çoğu yalnız etle beslendiği halde, bazısı mesela kedi hem et, hem de bitkisel besinler yer.

Etobur hayvanların 300 kadar çeşidi vardır. Bunlardan başka eskiden yaşayıp da bugün nesli tükenmiş bulunan etobur memeliler de vardı. Jeolojik çağlar boyunca bunların daha birçok çeşitlerinin yaşadığı anlaşılıyor.

Advertisement


Leave A Reply