Etrüskler Hakkında Bilgi

0

Etrüskler hakkında bilgi. Roma döneminden önce İtalyua bölgesinde yaşamış halk hakkında bilgi.

EtrüsklerRomalılar’dan önce İtalya yarımadasında yaşayan, oraların medenileşmesinde en önemli rolü oynayan eski bir kavimdir. Etrüskler, Hint-Avrupa ırklarındandır. M.Ö. VII. yüzyılda Anadolu’dan gelip İtalya’ya yerleştikleri sanılıyor.

Advertisement

Etrüskler zengin siteler kurmuşlardı, bu siteler konfederasyonlar halinde birleşip Etrüsk krallığını meydana getirmiştir. Demir ve bakırı işlemekle, ticaret sayesinde zenginleştiler, bilhassa Roma yakınlarında, kuzeyde Etrürya denen bölgede bir medeniyet kurdular. VI. yüzyılda kudret ve iktidarlarının en yüksek mertebesine çıktılar. 509’da Romalılar’ın (Lâtinler’in) ayaklanması ile Roma’dan kovuldular, bundan sonraki yüzyıllarda İtalya’nın başka yerlerinden de kovularak, çeşitli İtalyan kavimleri içinde eridiler.

M.Ö. III. yüzyılda yarımadaya Latinler hakim oldular. Etrüskler tamamen ortadan kaldırıldılar. Fakat Latin diline olduğu gibi Roma sanatına da tesir ederek, Avrupa medeniyet tarihinde büyük rol oynadılar.

İleri bir şehir medeniyeti yaratmayı başaran Etrüskler, kazılar sonunda elimize geçen eserlerine göre pek ileri bir sanat seviyesine ulaşmışlardı. Duvar resimleri (freskler), mücevher işlemeciliği gibi şeyler lüks bir hayatı sevdiklerini gösteriyor. Din hayatlarında gittikçe Eski Yunanistan’ın etkisinde kalmışlarsa da, kendi öz dini inanışlarını sonuna kadar korumuşlardır. Müzik ve dansa da çok meraklıydılar, çeşitli müzik aletleri vardı. Mimarlıkta, taştan çok, kerpiç ve ağaç kullanmışlar, bunlarla büyük tapınaklar, ileri seviyede barınaklar yapmışlardır. Mezarlarına da çok özen göstermişlerdir. Chiusi ve Tarquinia’da bulunanları, birer Etrüsk sanat müzesi halindedir. Tunç ve taş heykelleri de Eski Yunan sanatının etkisinde olmakla beraber, zarif ve pek canlıdır; bunlarda, resimde olduğu gibi, günlük hayatın konuları işlenmiştir, tam bir realizm göze çarpar. Bütün bu mirastan, başlangıçta Etrüskler’den çok geri olan Romalılar faydalanmışlardır.

Advertisement

Elimizde on bine yakın Etrüsk yazıtı vardır. Bunların hemen hepsi bir veya iki satırlık basit hatıra yazıtlarından ibarettir. Yazıları, Eski Yunan alfabesinden alınmış, kendi dillerine göre değiştirilmiştir. Bugün elde yalnız bir tek uzun Etrüsk metni bulunmasından dolayı dilleri hala iyice çözülememiştir. Daha birkaç Etrüsk metni bulunmuşsa da bunlar henüz okunamamıştır.


Leave A Reply