Eugene O’Neill Kimdir?

0
Advertisement

Eugene O’Neill Kimdir? Eugene Glandstone O’Neill hayatı, biyografisi, kitapları, eserleri hakkında bilgi.

Eugene O'Neill

Eugene O’Neill Kimdir?

Eugene O’Neill; ABD’li yazardır (New York 1888-Boston 1953).

Babası İrlanda kökenli bir oyuncu ve tiyatro sorumlusu olduğu için (James O’Neill) çocukluğu onun grupla birlikte gezip dolaşmakla geçti, ilk izlenimlerini bu hava içinde edindi. Princeton Üniversitesi’ndeki kararsız öğrenciliğini (1906) ancak bir yıl sürdürebildi, başıboş ve hareketli bir yaşamı yeğledi. Şileplerde tayfalık yaptı, Honduras’ta altın madenlerinde görev aldı, bir süre kendisinin de sahneye çıkacağı babasının grupunda yöneticilik görevi üstlendi. Güney Amerika’ya, Güney Afrika’ya uzandı, İngiltere’ye birkaç kez gitti. Conneticut’daki bir gazetenin röportaj muhabirliğini yürüttü, bu altı yıl içinde de ilerde bütün oyunlarında açığa çıkan deniz tutkusunu edindi. Vereme yakalanıp altı ay bir sanatoryumda hareketsiz kalıp okumaya adandı, oyun yazarı olmaya karar verince de Harvard’da George Pierce Baker’in (1866-1935) dram tekniği ve oyun yazma sanatı gibi derslerini izledi (1914-1915). G.C.Cook’un (1873-1924) yönetimindeki Provincetown Oyunları (Provincetown Players) grupunun tek perdelik eserlerinin on kadarını sahnelemesi yazarlık niyetlerin güçlendirdi:

Eserleri

Bound East for Cardiff (Cardife Doğru, Doğuya; yaz. 1914 oyun, 1916), Kahvaltıdan Önce (Before Breakfast; yaz. 1916), Yağ (Oil, 1916), İp (The Rope, 1918), Beyond the Horizon (Ufkun Ötesinde, yaz. 1918; oyun. 1920, Pulitzer Ödülü), Altın (Gold, yaz. 1920) Anna Christie (yaz. 1920, oyn, 1921, ikinci Pulitzer Ödülü). İmparator Jones (The Emperor Jones, yaz. 1920), Farklı (Different) 1920, The Hairy Ape (Kıllı Goril) 1921, The Fountain (Çeşme) 1922, Karaağaçlar Altında (Desire Under The Elms) 1924, Milyoncer Marko (Marco Millions) 1925, The Great God Brown (Koca Tanrı Brown) 1925, Lazarus Laughed (Lazarus Güldü) 1926, Araya Giren Garip Oyun (Strange Interlude) 1927. Dynamo (1928), Elktra’ya Yaş Yaraşır (Mourning Becomes Electra (1931), Ah Wilderness (Ah Yalnızlık) 1933, Sonu Gelmeyen Günler (Days Without End) 1933…

Advertisement
Edebi Kişiliği

Bu yıllar yakalandığı Parkinson hastalığının etkileri ile yazmakta güçlükler çekti, alkole bağlandı. Sonu Gelmeyen Günlerim temsilinden (1934) sonraki on yıl içinde Broadway sahnelerine başka ürün veremediyse de, geçmişteki büyük ve özgün birikiminin değeriyle Nobel Edebiyat Ödülü‘nü kazandı (1936). Bu olumlu yargının yüreklendirişiyle olgun eserlerinden birkaçını yarattı: The Iceman Cometh (Dondurmacının Gelişi) 1939, Long Day’s Journey into Night (Günden Geceye), A Touch up the Poet (Şair Ruhu) 1942, Hughie (1942), A Moon for the Misbegotten (Ay Herkese Gülümser) 1943.

ABD tiyatrosunun özgün ve atılgan öncüsü sayılır. More Stately Mansions (Görkemli Konaklar) 195! 3 eserinden sonra yarattığı birkaç ürünün ortaya çıkışı ölümünden sonraya kaldı: Gecenin İçinde Uzun Yolculuk (1956), Biraz Şair (1957) vb. ABD tiyatro edebiyatını en büyük kalemi sayılan emeğinin ürünleri yine ABD sinemasının büyük eserlerinin doğmasına da yol açtı (Anna Christie, 1924, 1931; Uzun Yolculuk adıyla birleştirilmiş birkaç kısa oyunu, 1940; Araya Giren Garip Oyun, 1932; Elektraya Yas Yaraşır, 1947; Karaağaçlar Altında, 1957 vb.)


Leave A Reply