Evlilik Türleri Nelerdir?

0
Advertisement

Sosyal bilimler açısından evlilik türleri nelerdir? Başlıca evlilik türleri ve bu evlilik türleri hakkında kısa açıklamaların yer aldığı yazımız.

Evlilik Türleri

Aile kuruluşunun temeli olan evlilik, türlü biçimlerde gerçekleşebilir. Evlilik, hangi türden olursa olsun, toplum tarafından belli kurallara bağlanmıştır.

Başlıca evlilik türleri şunlardır:

1. Evliliğin içten ya da Dıştan Oluşuna Göre:

a)Endogami (içten evlenme):

Advertisement

Yalnız aynı kabile, köy, oymak ya da başka tür toplumsal grubun üyeleri arasında evlenmelere izin veren aile düzeni. Özellikle ücra köylerde ve tek başına yerleşmiş küçük topluluklarda bu evlilik türüne rastlanır.

b)Ekzogami (Dıştan evlenme):

Bir topluluğun üyelerinin o topluluğun içinden kimselerle evlenmelerini yasaklayan evlilik düzeni.

2.Eş Sayısına Göre:

a)Monogami (Tekeşlilik):

Kadın ya da erkeğin, karşı cinsten yalnız bir kişiyle evlenebilmesini onaylayan, birden çok kadın ya da erkekle evlenmeyi yasaklayan evlilik biçimi. Monogami, insanlık sosyal gelişmesinde egemen bir evlilik biçimidir.

Advertisement

b)Poligami (Çokeşlilik):

Karı ya da kocadan herhangi birinin birden çok sayıda olmasının toplumsal olarak onaylandığı evlilik biçimi.

Bir erkeğin, bir anda birden fazla kadınla evli olmasına polijini (çokkarılılık),

Bir kadının birden fazla erkekle evli olmasına poliandri (çokkocalılık) denilmektedir.

3.Evlenen Eşlerin Katıldıkları Çevreye Göre:

a)Matrilokal:

Kocanın, evlendikten sonra, daha önce yaşadığı yerde değil, karısının ailesinin yaşamakta olduğu yerde yerleşmesine dayalı evlilik düzeni.

b)Patrilokal:

Evlenen çiftin, erkeğin babasının oturduğu yerde oturmalarını öngören evlilik düzeni.


Leave A Reply