Evrensel Onlu Sınıflandırma Sistemi Nedir?

0
Advertisement

Evrensel onlu sınıflandırma sistemi nedir, özellikleri nelerdir? Dewey onlu sınıflandırma sisteminden farkları nelerdir, hakkında bilgi.

kütüphane

Kaynak: pixabay.com

Evrensel Onlu Sınıflandırma Sistemi

Evrensel Onlu Sınıflandırma Sistemi; Brüksel Sınıflandırma Sistemi olarak da bilinir, bir tür kütüphane düzenleme sistemidir. Büyük benzerlikler gösterdiği Dewey Ondalık Sınıflandırma Sistemi’nden farklı olarak, bu sistemde Arap rakamlarının ve çeşitli simgelerin de kullanılması yoluyla daha kapsamlı düzenlemeler yapılabilir. Brüksel’ deki Uluslararası Kaynakça Enstitüsü’nün Dewey Ondalık Sınıflandırma Sistemi’ni temel alarak hazırladığı uluslararası konu dizininden doğan sistem ilk kez 1905’te yayımlanmış ve daha sonra birçok dile çevrilmiştir.

Arap rakamlarıyla başka simgelerin birlikte kullanılmasından oluşan karışık bir kod-lama sistemine dayanması bakımından Kolon Sınıflandırması Sistemi’ne benzemekle birlikte ondalık bölünmeye ve sıralamaya dayanması, kuramsal temelinin Dewey sisteminden kaynaklandığını gösterir.

Sürekli olarak gözden geçirilen sistem, kitaplardan çok sınıflandırılmış kartların düzenlenmesi için geliştirilmiş olmasına karşın, başta Avrupa’daki kütüphaneler ve Birleşmiş Milletler Kütüphanesi olmak üzere birçok kütüphanede kullanılmaktadır. Bilim ve teknolojili alanlarındaki kullanımı da oldukça yaygındır. Ondalık Sınıflandırma Sistemi’nin Relative Index’i (İlişki Dizini) alfabetik olarak düzenlenmiştir.


Leave A Reply