Eylem Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Eylem ne anlama gelir? Eylem kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. isim Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon
“Günler, düzenlenen eylemlerin baş döndürücü heyecanıyla hızla akıp geçiyordu.” – A. Ümit
2. Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası
“Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı.” – A. İlhan
3. dil bilgisi Fiil
eylemde bulunmak
toplu hâlde hareket etmek
“Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.” – Anayasa
tasarlanan bir işi uygulamaya başlamak
Ad kökünden fiil yapım ekiyle yapılmış fiil gövdesi, isimden türeme fiil
Bir işin amacına uygun bir biçimde gerçekleştirilebilmesi veya bir durumun daha ileriye götürülebilmesi için yapılan düzenleme
Fiil köklerinden fiilden fiil yapma ekleriyle türetilmiş fiil, fiilden türeme fiil
Fiil köklerinden fiilden isim yapma ekleriyle türetilmiş isim, fiilden türeme isim
Elde edilecek sonuç için alınan önlem ve yürütülen işlemlerin bütünü, operasyon
Ek fiil
Olumlu fiil
Olumsuz fiil
Yardımcı fiil
“Bize, iki yılda Fransızcanın iki yardımcı eylemini belletememişti.” – M. Ş. Esendal
Karmaşık sorunların çözümünde ve incelenmesinde bilimsel ve özellikle matematiksel yöntemlerin uygulanışı
Tezlik fiili
Yakınlık fiili
Yakınlık fiili


Leave A Reply