Ezan Nedir? Ezan Neden Okunur? İslamda Ezanın Önemi Nedir?

0
Advertisement

Ezan ne demektir? Ezan ne zaman ve neden okunur? Ezanın sözleri, okunma amacı nedir? İlk ezanı kim okumuştur, hakkında bilgi. İslam’ın önemi nedir?

ezan

Ezan; Müslümanlıkta namaz vaktini duyurmak için müezzinin yaptığı çağrıdır. Müslümanların Tanrısal bir işaretleşmesi, tapınma özgürlüğünün belirtisidir. Bu çağrı, Müslümanları (hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar, hangi ulustan olurlarsa olsunlar) namaz vaktini bildirerek bir araya toplar, kaynaşmalarını sağlar. İlk ezanı Bilali Habeşi okudu. Beş vakit namaz için ezan okunur. Kuran-ı Kerim’de Maide ve Cuma surelerinde geçer. Vacip derecesine yakın bir müekket sünnet olup, müezzinin sesinin güzel olması yeğ tutulur. Sözleri şöyledir:

Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber
Eşhedü en lâ ilâhe illallah, Eşhedü en lâ ilâhe illallah,
Eşhedü enne Muhammeden Rasullul-lah
Eşhedü enne Muhammeden Rasullul-lah
Eşhedü enne Muhammeden Rasullul-lah
Hayye ale’s-salâh, Hayye ale’s-salâ
Hayyae ale’l-felâh, Hayye ale’l-felah
Es-salatu hayrunmin en-nevm,
Essalâtu hayrun min en-nevm (bu bölüm yalnız sabah namazında okunur)
Allahu Ekber, Allahu Ekber Lâ ilâhe illallah.

Ezan okurken müezzin bir başkasıyla konuşamaz, selam veremez. Hayye ale’l-salah derken yüzünü sağa, Hayye ale’l-felah derken sola çevirir.

islam

Advertisement

İslamda Ezanın Önemi

Farz olan namazların belli vakitlerinin geldiğini bildirmek üzere yüksek sesle okunan, mübarek sözlerden kurulu, çağrıdan ibaret bulunan EZAN’ın sözlük anlamı i’lâm yani bildirmektir. Müslümanlar’ı namaza davet eden, ezanı okuyan zata da müezzin adı verilir. Ezan aracılığı ile İslâm cemaatine, namaz zamanının geldiği haber verildiği gibi, onu, felâha, kurtuluşa götürecek namaza koşmaları da öğütlenir. Ayrıca bu çağrı yoluyla İslâm dininin kutsal ilkeleri de, yüksek sesle, her tarafa ilân edilmiş olur.

Mehmed Âkif Ersoy’un “İstiklâl Marşı”mızda: Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli dediği Ezan -Arapça olup- aynen şöyledir:

“Allahu Ekber – Allahu Ekber, -Allahu Ekber- Allahu Ekber; Eşhedü en lâ ilâhe illa ‘İlâh – Eşhedü en lâ ilâhe illa ‘İlâh – Eşhedü enne Muhammeden Resulü ‘İlâh -Eşhedü enne Muhammeden Resulü “İlâh; Hayye ‘ala ‘s-salât – Hayye ‘ala ‘s-salât; Hay ye ‘ala ‘l-felâh – Hayye ‘ala ‘l-felâh; Allahu Ekber – Allahu Ekber; Lâ ilâhe illa ‘İlâh.”

Anlamı da bir süre ülkemizde okunduğu biçimde -kusursuz olmamakla beraber-şöyledir:

“Tanrı Uludur – Tanrı Uludur – Tanrı Uludur – Tanrı Uludur; Şüphesiz bilirim bildiririm Tanrı’dan başka yoktur tapacak – Şüphesiz bilirim bildiririm Tanrı’dan başka yoktur tapacak; Şüphesiz bilirim bildiririm Tanrı’nın Elçisi’dir Muhammed – Şüphesiz bilirim bildiririm Tanrı’nın Elçisi ‘dir Muhammed; Haydin namaza – Haydin namaza; Haydin felâha – Haydin felâha; Tanrı Uludur – Tanrı Uludur; Tanrı’dan başka yoktur tapacak.”

Sabah namazının ezanında “felâha” davetten sonra, iki defa, “Essalâtü hayrun mine ‘n-nevm = namaz uykudan hayırlıdır” çağrısı da eklenir. Erkekler ister tek olarak, isterse cemaatle olsunlar, farz namaza başladıkları ve ikamet (yavaş sesle ezan okuma) getirdiklerinde “felâh”ları müteakip “kad kameti ‘s-salâtü-kad kameti’s salâtü = (namaz başladı, namaz başladı) sözlerini de tekrar ederler.

Advertisement

Ezanı ve ikameti duyan Müslüman’ın aynı kutsal sözleri tekrarlaması ve sonuna doğru “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ bi ‘İlâh” (Günahtan dönmek, güçlü bulunmak ancak Allah’ın korumasıyla ojur) demesi müstehaptır. Ayrıca müezzin Ezanı tamamladığında şu anlama gelen duâ’mn okunması salık verilmiştir:

“Allahım, ey bu tam çağrının, kılınmak üzere bulunan namazın Rabbi, Hz. Muhammed (S.A.S.)’e cennette en yüksek ve en erdemli dereceleri ihsan eyle ve O’nu kendisine vaad buyurmuş olduğun şefâat makamına (Makam-ı Mahmud’a) eriştir. Şüphe yok ki Sen, sözünden caymazsın.”

Ramazan - Oruç ve Çocuk

Kaynak: pixabay.com

Ezan Nedir? – Sözlük Anlamı

Ezan : Müslümanlıkta namaz vaktini bildirmek için müezzinin yüksek sesle yaptığı çağrı
“Emirgân Camiinden yankılanan sabah ezanını duydular.” – A. İlhan

 • ezan saati : Ezan vakti
 • Ezan vakti : Ezan okunma zamanı, ezan saati
  “Ezan vakti olduğu için burada ak sakallı bir kahveciden başka kimse görünmüyordu.” – R. N. Güntekin
 • akşam ezanı : 1. Akşam namazının vaktinin geldiğini bildirmek için okunan ezan
  “Akşam ezanı sularında sofraya oturulurdu.” – A. Ş. Hisar
  2. Güneşin battığı sıralar
 • ikindi ezanı : İkindi namazının vaktinin geldiğini bildirmek için okunan ezan
 • öğle ezanı : Öğle namazının vaktinin geldiğini bildirmek için okunan ezan
 • sabah ezanı : Sabah namazının vaktinin geldiğini bildirmek için okunan ezan
  “Emirgân Camiinden yankılanan sabah ezanını duydular.” – A. İlhan
 • yatsı ezanı : Yatsı namazının vaktinin geldiğini bildirmek için okunan ezan


Leave A Reply