F Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamları, Eş Anlamlılar Sözlüğü

1
Advertisement

F harfi, Türkçede bulunan F harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. F Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

F Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Kaynak: pngegg.com

F Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • faal: 1. çalışkan, hamarat. 2.canlı. 3. aktif. 4. etkin,
 • faaliyet: 1. çalışkanlık, hamaratlık. 2. kıpırdanış, canlılık, hamaratlık,
 • fahiş: aşırı.
 • fahri: onursal,
 • faik: üstün.
 • fakat: yalnız, ama, lâkin,
 • fakir: yoksul, zavallı,
 • fâni: ölümlü, kalımsız,
 • faraziye: varsayım,
 • fark: ayrım,
 • farklı: değişik,
 • farksız: aynı, ayrımsız,
 • fasarya: boş, anlamsız,
 • fasıl: bölüm,
 • fasıla: aralık, ara.
 • fasılasız: biteviye, arasız, aralıksız,
 • fatih: fetheden,
 • fayda: çıkar, yarar,
 • faydalanmak: yararlanmak,
 • faydasız: yararsız,
 • fazilet: erdem.
 • feci: 1. acıklı. 2. trajik,
 • feda etmek: 1. gözden çıkarmak. 2. harcamak,
 • fedakârlık: esirgemezlik, özveri.
 • felâket: yıkım, afet, kaza.
 • felç: inme.
 • fena: kötü, üzücü,
 • fenalaşmak: ağırlaşmak, kötüleşmek,
 • fenalık: kötülük,
 • fent: hile, düzen,
 • fer: 1. parlaklık, aydınlık. 2.canlılık,
 • feragat: vazgeçmek,
 • ferah: 1. sıkıntısız. 2. sevinçli. 3. geniş,
 • feraset: 1. anlayış. 2. kavrayış.
 • ferdi: 1. şahsi. 2. özel. 3. bireysel. 4. kişisel,
 • ferman: buyruk,
 • fersiz: donuk,
 • fert: birey.
 • feryat: haykırış, çığlık.
 • fesat: 1. bozukluk. 2. arabozucu. 3. karışıklık,
 • feshetmek: 1. dağıtmak. 2. kapatmak. 3. kaldırmak. 4. bozmak,
 • feyz: verimlilik, gürlük,
 • feza: uzay.
 • fiil: 1. eylem. 2. iş. 3. davranış.
 • fikir: düşünce.
 • filtre: süzgeç.
 • final: bitiş.
 • firar: kaçma.
 • firkat: ayrılık.
 • fire: eksilme.
 • fistan: entari.
 • fitne: geçimsizlik, kargaşa.
 • fitnelemek: gammazlamak.
 • fiyaka: gösteriş, çalım,
 • fiyasko: başarısızlık,
 • flavta: flüt.
 • folklor: halkbilimi,
fonetik: sesbilim.
 • form: biçim, şekil,
 • formalite: yöntem, işlem,
 • fos: çürük, temelsiz, boş.
 • fotometre: ışıkölçer,
 • frenlemek: engellemek,
 • fuar: panayır,
 • fukara: fakir.
 • fuzuli: 1. yersiz. 2. gereksiz. 3. boş.
 • fütuhat: fetihler,
 • fütur: bezginlik,
 • fütursuz: umursamaz,
 • füsunkâr: büyüleyici.

F Harfi Özellikleri

F; Türk alfabesinin 7. harfidir. Dişdudak ünsüzlerinin ötümsüzüdür. F sesi birçok alfabede ana sesler arasında yer almaz. Sümer, Akkat, Ana Sami, Ana Hint-Avrupa, Ana Altay, Ana Malinezya-Polinezya gibi dillerin kimi kollarında bu sesin w, ph ve p seslerinden türediği saptanmıştır. F sesini belirlemek için Sanskrit, Yunan, Kore ve Tibet dillerinde ph kullanılmıştır. Latince / ise Sami dillerdeki wa’dan türemiştir. F, ana ses olarak Eski Mısır, Kopt, Eski Kıbrıs-Numidya, Çin, Japon, İber alfabelerinde yer alır. Türkçede Orhun ve Yenisey yazıtlarında f sesini belirleyen bir simge yoktur. Budacı ve Maniheyci metinlerin Uygurca döneminde Türkçeye çevrilişi sırasında f harfi başlangıçta yalnızca yabancı sözcüklerde kullanılırken, giderek Türkçe sözcüklerde de kullanılmıştır. F, Uygarcada w sesini belirleyen harfin üzerine bir nokta konularak gösterilmiştir. Türk Mani yazısında yer alan f ve ph, p’nin üzerine bir nokta konularak belirlenmiştir. Osmanlıcadaki f Arap, günümüz Türk alfabesindeki f harfi Latin alfabesinden alınmıştır.

Sesbilgisi bakımından f; katı, titreşimsiz, sızmalı bir dişbudak sesdeşidir. Türk dilinin ana sesleri arasında yer almaz. Türkiye Türkçesinde yalnızca yabancı dillerden alınan sözcüklerin ve ses taklidi sözcüklerin ön sesinde yer alır (fabrika, fener, felsefe; fosur fosur, fıkır fıkır vb). Türkçe sözcüklerin içi seslerinde görülen fler Ana Türkçedeki b’nin önce v’ye, sonra f ye dönüşmesinden oluşmuştur (öbke, -övge-öfke; yubka-yufka vb). Ses taklidi sözcüklerde de iç seslerde yer alır (püfür püfür vb). Kimi yabancı sözcüklerdeki v ve p sesleri fye dönüşmüştür (bottine-fotin; phaeton-payton-fayton vb). Anadolu ağızlarında ise kimi ön, iç ve son ses b ve v’ler f biçiminde söylenir (vişne-fişne; vahşi-fahşi vb). Tatarca, Yakutça, Balkarca vb. Türkiye Türkçesi dışındaki Türk lehçelerindeki kimi f sesleri, b, p ya da v seslerinden türemiştir. (Eski Türkçedeki yaprak anlamına yapırak sözcüğü Balkarcada zafrak, Çağataycada yafrak, Tatarcada yafrak biçiminde söylenir). Kırgızcada, kimi yabancı sözcüklerin ön seslerindeki fler b’ye dönüşmüştür (felaket-balaket; fayda-bayda; feda-beda vb).


1 Yorum

 1. Türker Özpınar on

  faale, işçi
  fail, günahkâr, mukassır
  faraş, hakendaz
  fasile, familya
  fecaat, facia, musibet
  fert, birey
  fıkıh, islam hukuku
  firar, kaçış
  fıskiye, fevvare
  folklor, halk bilimi

Leave A Reply