F Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0
Advertisement

F harfi, Türkçede bulunan F harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. F Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

F Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

faal: 1. çalışkan, hamarat. 2.canlı. 3. aktif. 4. etkin,

faaliyet: 1. çalışkanlık, hamaratlık. 2. kıpırdanış, canlılık, hamaratlık,

fahiş: aşırı.

fahri: onursal,

Advertisement

faik: üstün.

fakat: yalnız, ama, lâkin,

fakir: yoksul, zavallı,

fâni: ölümlü, kalımsız,

Advertisement

faraziye: varsayım,

fark: ayrım,

farklı: değişik,

farksız: aynı, ayrımsız,

Advertisement

fasarya: boş, anlamsız,

fasıl: bölüm,

fasıla: aralık, ara.

fasılasız: biteviye, arasız, aralıksız,

Advertisement

fatih: fetheden,

fayda: çıkar, yarar,

faydalanmak: yararlanmak,

faydasız: yararsız,

Advertisement

fazilet: erdem.

feci: 1. acıklı. 2. trajik,

feda etmek: 1. gözden çıkarmak. 2. harcamak,

fedakârlık: esirgemezlik, özveri.

Advertisement

felâket: yıkım, afet, kaza.

felç: inme.

fena: kötü, üzücü,

fenalaşmak: ağırlaşmak, kötüleşmek,

Advertisement

fenalık: kötülük,

fent: hile, düzen,

fer: 1. parlaklık, aydınlık. 2.canlılık,

feragat: vazgeçmek,

Advertisement

ferah: 1. sıkıntısız. 2. sevinçli. 3. geniş,

feraset: 1. anlayış. 2. kavrayış.

ferdi: 1. şahsi. 2. özel. 3. bireysel. 4. kişisel,

ferman: buyruk,

Advertisement

fersiz: donuk,

fert: birey.

feryat: haykırış, çığlık.

fesat: 1. bozukluk. 2. arabozucu. 3. karışıklık,

Advertisement

feshetmek: 1. dağıtmak. 2. kapatmak. 3. kaldırmak. 4. bozmak,

feyz: verimlilik, gürlük,

feza: uzay.

fiil: 1. eylem. 2. iş. 3. davranış.

Advertisement

fikir: düşünce.

filtre: süzgeç.

final: bitiş.

firar: kaçma.

Advertisement

firkat: ayrılık.

fire: eksilme.

fistan: entari.

fitne: geçimsizlik, kargaşa.

Advertisement

fitnelemek: gammazlamak.

fiyaka: gösteriş, çalım,

fiyasko: başarısızlık,

flavta: flüt.

Advertisement

folklor: halkbilimi,

fonetik: sesbilim.

form: biçim, şekil,

formalite: yöntem, işlem,

Advertisement

fos: çürük, temelsiz, boş.

fotometre: ışıkölçer,

frenlemek: engellemek,

fuar: panayır,

Advertisement

fukara: fakir.

fuzuli: 1. yersiz. 2. gereksiz. 3. boş.

fütuhat: fetihler,

fütur: bezginlik,

Advertisement

fütursuz: umursamaz,

füsunkâr: büyüleyici.

EŞ ANLAMLI KELİMELER SÖZLÜĞÜ

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ – J – K – – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z

Advertisement

Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  faale, işçi
  fail, günahkâr, mukassır
  faraş, hakendaz
  fasile, familya
  fecaat, facia, musibet
  fert, birey
  fıkıh, islam hukuku
  firar, kaçış
  fıskiye, fevvare
  folklor, halk bilimi

Leave A Reply