F Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0

F harfi, Türkçede bulunan F harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. F Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

F Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

faal: 1. çalışkan, hamarat. 2.canlı. 3. aktif. 4. etkin,

faaliyet: 1. çalışkanlık, hamaratlık. 2. kıpırdanış, canlılık, hamaratlık,

fahiş: aşırı.

fahri: onursal,

faik: üstün.

fakat: yalnız, ama, lâkin,

fakir: yoksul, zavallı,

fâni: ölümlü, kalımsız,

faraziye: varsayım,

fark: ayrım,

farklı: değişik,

farksız: aynı, ayrımsız,

fasarya: boş, anlamsız,

fasıl: bölüm,

fasıla: aralık, ara.

fasılasız: biteviye, arasız, aralıksız,

fatih: fetheden,

fayda: çıkar, yarar,

faydalanmak: yararlanmak,

faydasız: yararsız,

fazilet: erdem.

feci: 1. acıklı. 2. trajik,

feda etmek: 1. gözden çıkarmak. 2. harcamak,

fedakârlık: esirgemezlik, özveri.

felâket: yıkım, afet, kaza.

felç: inme.

fena: kötü, üzücü,

fenalaşmak: ağırlaşmak, kötüleşmek,

fenalık: kötülük,

fent: hile, düzen,

fer: 1. parlaklık, aydınlık. 2.canlılık,

feragat: vazgeçmek,

ferah: 1. sıkıntısız. 2. sevinçli. 3. geniş,

feraset: 1. anlayış. 2. kavrayış.

ferdi: 1. şahsi. 2. özel. 3. bireysel. 4. kişisel,

ferman: buyruk,

fersiz: donuk,

fert: birey.

feryat: haykırış, çığlık.

fesat: 1. bozukluk. 2. arabozucu. 3. karışıklık,

feshetmek: 1. dağıtmak. 2. kapatmak. 3. kaldırmak. 4. bozmak,

feyz: verimlilik, gürlük,

feza: uzay.

fiil: 1. eylem. 2. iş. 3. davranış.

fikir: düşünce.

filtre: süzgeç.

final: bitiş.

firar: kaçma.

firkat: ayrılık.

fire: eksilme.

fistan: entari.

fitne: geçimsizlik, kargaşa.

fitnelemek: gammazlamak.

fiyaka: gösteriş, çalım,

fiyasko: başarısızlık,

flavta: flüt.

folklor: halkbilimi,

fonetik: sesbilim.

form: biçim, şekil,

formalite: yöntem, işlem,

fos: çürük, temelsiz, boş.

fotometre: ışıkölçer,

frenlemek: engellemek,

fuar: panayır,

fukara: fakir.

fuzuli: 1. yersiz. 2. gereksiz. 3. boş.

fütuhat: fetihler,

fütur: bezginlik,

fütursuz: umursamaz,

füsunkâr: büyüleyici.

EŞ ANLAMLI KELİMELER SÖZLÜĞÜ

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ – J – K – – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z


Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  faale, işçi
  fail, günahkâr, mukassır
  faraş, hakendaz
  fasile, familya
  fecaat, facia, musibet
  fert, birey
  fıkıh, islam hukuku
  firar, kaçış
  fıskiye, fevvare
  folklor, halk bilimi

Bir Yorum Yazmak İster misiniz?