F Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

0

F Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları, en güzel bebek isimleri ve isimlerin anlamları sözlüğü

Yüzen Bebek

F Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri
ABCÇDEFG HIİJ KLMNOÖPRSŞTUÜV YZ

Fadıl: Fazilet sahibi.
Fahim: Yüce kişi. 2. İtibarı olan kişi.
Fahir: İtibarlı. 2. Saygınlığıyla övünen.
Fahmi: Yüce.
Fahrettin: Dinler arasında en değerli din.
Fahri: Onurlu. 2. Hiçbir şey gözetmeden herkese yardımcı olmaya çalışan. 3. Saygı için verilen
veya övünç için kabul edilen onursal ünvan.
Faik: Ruhsal açıdan üstün ve başarılı olan.
Faiz: Başarı kazanan, isteğine kavuşan. 2. İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kar.
Fakib: Anlayışlı, zeki. 2. Fıkıh bilgini.
Fakir: Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara. 2. Zavallı. 3. Hindistan’da yokluğa, eziyete kendini alıştırmış derviş.
Fakri: Yoksulluğun getirdiği gariplik.
Fani: Ölümlü. 2. Gelip geçici.
Farabi: 870- 950 yıllarında yaşamış İslam düşünürü.
Farik: Benzerlerinden farklılığını belirten özellik.
Faruk: Adaletten yana olan, adil. 2. Keskin.
Fasih: Hitabet yeteneği olan.
Fatih: Fetheden, zafer kazanan. 2. İslam devletlerinde bir ülkeyi veya bir şehri savaşarak alan hükümdar ve komutanlara verilen ünvan. 3. II. Mehmed’e verilen lakap.
Fatin: Zekası sayesinde her şeyi çabuk kavrayan anlamında.
Faysal: Keskin kılıç. 2. Hakim.
Fazıl: Fazilet sahibi.
Fazh: Fazilet sahibi.
Fazullah: Allah’ın fazileti.
Fecri: Tan kızıllığı.
Fedai: Bir ülkü uğruna tehlikeli işlere girişerek canını esirgemeyen, korkusuz kimse.
Fedakar: Özverili.
Fehamettin: Büyüklük ululuk gösteren kişi.
Fehim: Zekasının yüksek olması nedeniyle her şeyi çabuk kavrayan.
Fehmi: Zekasının yüksek olması nedeniyle her şeyi çabuk kavrayan.
Felek: Gökyüzü, sema. 2. Dünya, alem. 3. Şans.
Felit: Açık düşünceli.
Feramuz: Kale muhafızı, koruyucu.
Ferdal: Dal tomurcuğu.
Ferdari: Bilgi veren.
Ferdi: Bireysel, kişisel
Ferhat: Zor olanı başarıp elde eden. 2. Sevinç, mutluluk.
Feridun: Eşsiz, tek.
Ferih: Mutlu, sevinçli.
Ferit: Eşsiz, tek.
Ferkan: Saygın soydan gelen.
Ferman: Buyruk, emir. 2. Tanrı buyruğu. 3. Osmanlı İmparatorluğunda padişahların verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruk.
Fermandar: Hükümdar.
Fermande: Hakim.
Ferruh: Uğurlu, şanslı. 2. Aydınlık yüzlü.
Fersan: Bir tür sansar.
Fersoy: Saygın soydan gelen.
Ferzane: Delikanlı.
Fesal: Biçim, tavır.
Fesih: Aydınlık.
Feyzullah: Allah’ın bereketi.
Fezahan: Kainatın hükümdarı.
Fezai: Uzayla ilgili.
Fıda: Özveri.
Fırat: Geçit veren.
Fikrettin: Dini düşünce.

Fikri: Düşüncenin ürünü anlamında.
Filinta: Namlusu kısa kurşun atan tüfek, 2. Uzun boylu, yakışıklı ve çevik kişi.
Firuz: İnce, uzun boylu. 2. Sevinçli, mutlu, uğurlu.
Fuat: Gönül, kalp.
Fuzuli: Boşuna gereksiz, haksız.
Fethi: Fethetmek.
Fethullah: Tanrının fethi.
Fetih: Savaşarak alma.
Fettah: Zafer kazanmış, feth etmiş.
Fena: Kargaşa, düzensizlik.
Fevzi: Fetheden kişi.
Fevzullah: Tanrının üstünlüğü.
Feyiz: Verimlilik. 2. Bilim bilgelik.
Feyyaz: Verimlilik.
Feyzettin: Dinin verimliliği.
Feyzi: Verimlilikle ilgili. 2. Bilgiyle ilgili.


Leave A Reply