F Harfiyle Başlayan Eşyalar – Baş Harfi F Olan Eşyaların İsimleri Listesi

0

Hangi eşyalar F harfi ile başlar? F harfiyle başlayan eşyaların isimleri, eşya listesi. Baş harfi F olan eşyalar nelerdir?

F Harfiyle Başlayan Eşyalar

F Harfiyle Başlayan Eşyalar

Advertisement

F HARFİ

 • Façuna: Halatın örselenecek yerine tel veya sicimle yapılan sargı.
 • Fagot: Tahtadan parçaları uç uca takılı, uzun bir boru biçiminde, perdeli bir üflemeli çalgı.
 • Faks: Belgegeçer
 • Falaka: Ceza olarak ayak tabanlarına vurmakta kullanılan, ayakları uygun bir durumda sıkıştırıp tutan, kalınca bir sopa ile bunun iki ucuna bağlı bir ipi olan cezalandırma aracı
 • Falçata: Eğri kunduracı bıçağı
 • Fan: Havalandırma aracı, pervane, pervane kanadı, vantilatör
 • Fanila: Genellikle ince pamuk ipliğinden dokunmuş, ten üzerine giyilen iç çamaşırı
 • Fanus: Saat, mikroskop vb. araçları tozdan korumak için üzerlerine kapatılan, yarım küre biçiminde cam kap.
 • Far: Taşıtların ön bölümünde bulunan, kısa ve uzun mesafeyi aydınlatmaya yarayan ışık düzeneği
 • Faraş: Toplanan süprüntüleri alıp atmak için kullanılan teneke veya plastikten yapılmış kısa saplı bir kürek türü
 • Fare kapanı: Fare yakalamak için kurulan düzenek
 • Fayton: Tek körüklü, dört tekerlekli, genellikle çift atlı binek arabası
 • Faz kalemi: Priz, dağıtma tabloları vb. yerlerde gerilim bulunup bulunmadığını anlamaya yarayan araç.

Fe İle Başlayan Eşyalar

 • Fener: Saydam bir maddeden yapılmış veya böyle bir madde ile donatılmış, içinde ışık kaynağı bulunan aydınlatma aracı
 • Feribot: Arabalı vapur
 • Fermuar: Giysi, çanta vb. yerlerde kullanılan, karşılıklı dişler ve bunların üzerinde yürüyen kapatıcıdan oluşan düzenek
 • Fes: Şapka yerine kullanılan, kırmızı, kalın çuhadan yapılmış, tepesinde püskülü olan, silindir biçiminde başlık

Fı – Fi İle Başlayan Eşyalar

 • Fıçı: Bir araya getirilerek çemberlerle tutturulmuş ensiz tahtalardan yapılan, yuvarlak, karnı şişkin ve altı üstü düz kap
 • Fırıldak: Rüzgârla dönen, çember biçiminde çocuk oyuncağı
 • Fırça: Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte veya bir şeye boya, cila sürmekte kullanılan, bir araya getirilerek bağlanmış kıl vb.nden yapılan araç
 • Fırdöndü: Biri döndüğünde ötekinin de dönmesini engellemek için uç uca getirilerek serbest bir eksenle bağlanmış çift halka
 • Fırın: İçinde genellikle odun yanan, her yanda aynı derecede ısı oluşturarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak
 • Fıskiye: Suyu yukarıya doğru, türlü biçimlerde fışkırtan ağızlık
 • File: Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ.
 • Filika: Cankurtaran sandalı
 • Filtre: Süzgeç, süzek
 • Fincan: Çay, kahve vb. sıcak şeyler içmekte kullanılan, genellikle kulplu, porselen veya camdan yapılmış küçük kap
 • Firkete: Kadınların saçlarını tutturmak için kullandıkları U biçimindeki naylon veya telden saç tokası
 • Fistan: Tek parça kadın giysisi
 • Fiş: Prizden elektrik akımı almaya yarayan araç.
 • Fişek: Tüfek, tabanca vb. hafif ateşli silahlara, atılmak için sürülen ve içinde barut bulunan bir kovan ile bu kovanın ucuna yerleştirilmiş mermiden oluşan cephane
 • Fitil: Lambada, kandilde ve mumda yağın, çakmakta benzinin yanmasını sağlayan, türlü biçimlerde bükülmüş veya dokunmuş pamuktan yapılan genellikle yağ çekici madde

Fl – Fo – Fö İle Başlayan Eşyalar

 • Flama: İşaret olarak veya çeşitli amaçlarla kullanılan küçük bayrak
 • Floresan lamba: Yüzeyi parlak maddelerle kaplı, içi cıva buharı ile dolu cam tüpten oluşan lamba.
 • Flüt: Yan tutularak çalınan, orkestrada yer alan bir üflemeli çalgı
 • Fondöten: Cildi pürüzsüz göstermesi, renk vermesi için yüze sürülen yarı sıvı veya boyalı krem.
 • Fotoğraf: Görüntü
 • Fotoğraf makinesi: Fotoğraf çekerken görüntüyü duyarlıklı yüzey üzerinde tespit etmeye yarayan cihaz
 • Fotokopi makinesi: Fotokopi çeken makine
 • Fotometre: lşıkölçer
 • Fötr: Şapka, çanta, çiçek ve başka süs eşyası yapmak için kullanılan ince ve yumuşak keçe.

Fr – Fu – Fü İle Başlayan Eşyalar

 • Frak: Resmî törenlerde giyilen uzun etekli, eteğinin arkası beline kadar yırtmaçlı, siyah erkek ceketi veya takımı
 • Fren: Bir makinenin, herhangi bir taşıtın hızını kesmeye veya onu durdurmaya yarayan mekanizma.
 • Freze: Tornacılıkta, bir deliğin ağzını genişletmeye yarayan çelik alet.
 • Fritöz: Yiyecekleri özellikle patatesi kızartmaya yarayan özel kap.
 • Frizbi: Genellikle plastikten yapılan ve çapı yaklaşık 20–25 cm olan disk.
 • Fular: Genellikle boyna bağlanan, bir tür ince ipek kumaş
 • Futbol topu: Futbol oynarken kullanılan top
 • Füze: Bir yanıcı ve bir yakıcı maddenin sürekli olarak yanmasından doğan itiş gücü ile hareket eden düzenek.


Yorum yapılmamış

Reply To Elif Cancel Reply