F Harfiyle Başlayan Eşyalar – Baş Harfi F Olan Eşyaların İsimleri Listesi

0
Advertisement

Hangi eşyalar F harfi ile başlar? F harfiyle başlayan eşyaların isimleri, eşya listesi. Baş harfi F olan eşyalar nelerdir?

F Harfiyle Başlayan Eşyalar

F Harfiyle Başlayan Eşyalar

F HARFİ

Façuna: Halatın örselenecek yerine tel veya sicimle yapılan sargı.

Fagot: Tahtadan parçaları uç uca takılı, uzun bir boru biçiminde, perdeli bir üflemeli çalgı.

Faks: Belgegeçer

Advertisement

Falaka: Ceza olarak ayak tabanlarına vurmakta kullanılan, ayakları uygun bir durumda sıkıştırıp tutan, kalınca bir sopa ile bunun iki ucuna bağlı bir ipi olan cezalandırma aracı

Falçata: Eğri kunduracı bıçağı

Fan: Havalandırma aracı, pervane, pervane kanadı, vantilatör

Fanila: Genellikle ince pamuk ipliğinden dokunmuş, ten üzerine giyilen iç çamaşırı

Advertisement

Fanus: Saat, mikroskop vb. araçları tozdan korumak için üzerlerine kapatılan, yarım küre biçiminde cam kap.

Far: Taşıtların ön bölümünde bulunan, kısa ve uzun mesafeyi aydınlatmaya yarayan ışık düzeneği

Faraş: Toplanan süprüntüleri alıp atmak için kullanılan teneke veya plastikten yapılmış kısa saplı bir kürek türü

Fare kapanı: Fare yakalamak için kurulan düzenek

Advertisement

Fayton: Tek körüklü, dört tekerlekli, genellikle çift atlı binek arabası

Faz kalemi: Priz, dağıtma tabloları vb. yerlerde gerilim bulunup bulunmadığını anlamaya yarayan araç.

Fe İle Başlayan Eşyalar

Fener: Saydam bir maddeden yapılmış veya böyle bir madde ile donatılmış, içinde ışık kaynağı bulunan aydınlatma aracı

Feribot: Arabalı vapur

Advertisement

Fermuar: Giysi, çanta vb. yerlerde kullanılan, karşılıklı dişler ve bunların üzerinde yürüyen kapatıcıdan oluşan düzenek

Fes: Şapka yerine kullanılan, kırmızı, kalın çuhadan yapılmış, tepesinde püskülü olan, silindir biçiminde başlık

Fı – Fi İle Başlayan Eşyalar

Fıçı: Bir araya getirilerek çemberlerle tutturulmuş ensiz tahtalardan yapılan, yuvarlak, karnı şişkin ve altı üstü düz kap

Fırıldak: Rüzgârla dönen, çember biçiminde çocuk oyuncağı

Advertisement

Fırça: Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte veya bir şeye boya, cila sürmekte kullanılan, bir araya getirilerek bağlanmış kıl vb.nden yapılan araç

Fırdöndü: Biri döndüğünde ötekinin de dönmesini engellemek için uç uca getirilerek serbest bir eksenle bağlanmış çift halka

Fırın: İçinde genellikle odun yanan, her yanda aynı derecede ısı oluşturarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak

Fıskiye: Suyu yukarıya doğru, türlü biçimlerde fışkırtan ağızlık

Advertisement

File: Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ.

Filika: Cankurtaran sandalı

Filtre: Süzgeç, süzek

Fincan: Çay, kahve vb. sıcak şeyler içmekte kullanılan, genellikle kulplu, porselen veya camdan yapılmış küçük kap

Advertisement

Firkete: Kadınların saçlarını tutturmak için kullandıkları U biçimindeki naylon veya telden saç tokası

Fistan: Tek parça kadın giysisi

Fiş: Prizden elektrik akımı almaya yarayan araç.

Fişek: Tüfek, tabanca vb. hafif ateşli silahlara, atılmak için sürülen ve içinde barut bulunan bir kovan ile bu kovanın ucuna yerleştirilmiş mermiden oluşan cephane

Advertisement

Fitil: Lambada, kandilde ve mumda yağın, çakmakta benzinin yanmasını sağlayan, türlü biçimlerde bükülmüş veya dokunmuş pamuktan yapılan genellikle yağ çekici madde

Fl – Fo – Fö İle Başlayan Eşyalar

Flama: İşaret olarak veya çeşitli amaçlarla kullanılan küçük bayrak

Floresan lamba: Yüzeyi parlak maddelerle kaplı, içi cıva buharı ile dolu cam tüpten oluşan lamba.

Flüt: Yan tutularak çalınan, orkestrada yer alan bir üflemeli çalgı

Advertisement

Fondöten: Cildi pürüzsüz göstermesi, renk vermesi için yüze sürülen yarı sıvı veya boyalı krem.

Fotoğraf: Görüntü

Fotoğraf makinesi: Fotoğraf çekerken görüntüyü duyarlıklı yüzey üzerinde tespit etmeye yarayan cihaz

Fotokopi makinesi: Fotokopi çeken makine

Advertisement

Fotometre: lşıkölçer

Fötr: Şapka, çanta, çiçek ve başka süs eşyası yapmak için kullanılan ince ve yumuşak keçe.

Fr – Fu – Fü İle Başlayan Eşyalar

Frak: Resmî törenlerde giyilen uzun etekli, eteğinin arkası beline kadar yırtmaçlı, siyah erkek ceketi veya takımı

Fren: Bir makinenin, herhangi bir taşıtın hızını kesmeye veya onu durdurmaya yarayan mekanizma.

Advertisement

Freze: Tornacılıkta, bir deliğin ağzını genişletmeye yarayan çelik alet.

Fritöz: Yiyecekleri özellikle patatesi kızartmaya yarayan özel kap.

Frizbi: Genellikle plastikten yapılan ve çapı yaklaşık 20–25 cm olan disk.

Fular: Genellikle boyna bağlanan, bir tür ince ipek kumaş

Advertisement

Futbol topu: Futbol oynarken kullanılan top

Füze: Bir yanıcı ve bir yakıcı maddenin sürekli olarak yanmasından doğan itiş gücü ile hareket eden düzenek.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply