Faiz İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Faiz ile ilgili olan ayetler hangileridir? Faiz hakkındaki ayetler ve anlamları.

2/275,276,278,279 Bakara

275- Faiz yiyenler, kabirlerinden, şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların “alış-veriş de faiz gibidir.” demelerinden dolayı başlarına gelmiştir. Oysa Allah, alım satımı helal, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinedir ve artık onun işi Allah’a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse, işte onlar cehennemliktir; orada devamlı kalırlar.
276- Allah, faizi tüketir, mahveder; sadakaları bereketlendirir. Ve Allah hiç bir günahkar kafiri sevmez.
278- Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve eğer gerçekten mü’minler iseniz, artık faizin peşini bırakın.
279- Eğer böyle yapmazsanız, o zaman Allah ve Rasulü tarafından size savaş açılmış olduğunu bilin. Eğer tevbe ederseniz, sermayeleriniz sizindir. Haksızlık etmezseniz, haksızlığa da uğratılmamış olursunuz.

3/130 Al-i İmran
130- Ey iman edenler! Faizi kat kat alarak yemeyin. Allah’tan sakının ki kurtuluşa eresiniz

4/161 Nisa
161- Kendilerine yasaklanan faizi almaları ve haksız yere insanların mallarını yemelerinden ötürü böyle yaptık. Onlardan inkar edenlere de elem verici bir azab hazırladık.

30/39 Rum
39- İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz, Allah katında artmaz. Allah’ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekâta gelince, işte zekâtı veren o kimseler, evet onlar sevaplarını ve mallarını kat kat artıranlardır.


Leave A Reply