Fakirlik / Yoksulluk İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları

1
Advertisement

İçinde ve anlamında fakirlik, yoksulluk geçen atasözleri nelerdir? Bu atasözlerinin anlamları ve açıklamaları. Fakirlik, yoksulluk hakkında atasözleri ve anlamları.

Fakirlik / Yoksulluk İle İlgili Atasözleri

Fakirlik / Yoksulluk İle İlgili Atasözleri

 • ***devletliye dokun geç, fukaradan sakın geç
  zenginle, az da olsa bir ilişkin bulunsun belki yararlanırsın ama fakire yaklaşma, o senden yararlanmak ister.
 • ***fukara tavuğu bir yumurtlar
  talih, fakire hiç gülmez; aynı sermaye zengine daha çok, fakire daha az gelir getirir.
***beyler buyruğu yoksula kan ağlatır
yöneticiler, uygulanması güç buyruklar vererek halkı sıkıntıya sokarlar.
 • ***borçsuz çoban yoksul beyden yeğdir
  yoksulluk ve sıkıntı içinde olup da bey adı taşımaktansa borçsuz ve sıkıntısız bir çoban olmak daha iyidir.
 • ***buğdayım var deme ambara girmeyince, oğlum var deme yoksulluğa ermeyince (düşmeyince)
  bir şeyin senin olduğundan kuşkun kalmaması için gereken bütün koşullar gerçekleşmelidir.
 • ***devletli yanını kaşısa yoksul para verecek sanır
  bir isteğinin yerine getirilmesini ilgililerden bekleyen kimse, onların bu işle ilgisi bulunmayan davranışlarını, isteğini karşılamak üzere yapıyorlar diye yorumlar.
 • ***yoksul âlâ ata binse selam almaz
  yoksul kimse geçici olarak bile iyi bir duruma gelse herkese yüksekten bakar, kimseye selam bile vermez olur.
 • ***yoksul, ata binse selam almaz
  yoksul kimse geçici olarak bile iyi bir duruma gelse herkese yüksekten bakar, kimseye selam bile vermez olur.
 • ***fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp
  yoksulluk utanılacak bir şey değildir, çalışmamak en büyük ayıptır.
 • ***umut, fakirin (garibin) ekmeğidir
  yoksul kişi, hep yakında bolluğa, rahata kavuşma umudu içinde yaşar.
 • ***zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz ovada yolunu şaşırır
  zengin, para gücüyle güçlükleri yenerken yoksul, parasızlık yüzünden en kolay işi bile başaramaz.
 • ***altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olur
  hiç kimse zenginliğine güvenmemelidir, gün gelir yoksullaşır ve fakir kimseye muhtaç olur.
 • ***paran varsa cümle âlem kulun, paran yoksa tımarhane yolun
  zengin olana herkes hizmet eder, fakir olana ise kimse yüz vermez.
 • ***zengin kesesini döver, züğürt dizini
  bir iş yapılacağı zaman zengin işte para diye kesesini döver, fakirse yapmak istediği işi parasızlık yüzünden yapamayacağı için dizini döver.
 • ***züğürtlük, zadeliği bozar
  soylu kimse fakirleşince soyluluğu unutulur.
 • ***züğürt olup düşmektense uyuz olup kaşınmak yeğdir
  uyuz olup kaşınmak insanı çok rahatsız eder ama züğürtlükten dolayı ne yapacağını düşünmek daha çok rahatsız eder.
 • ***zenginin malı züğürdün çenesini yorar
  birinin zenginliğinden çok söz etmenin gereksizliğini, yersizliğini belirtmek için söylenen bir söz.
 • ***tüccar züğürtleyince geçmiş defterleri yoklar
  1) tüccar züğürtleyince, belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski defterlerini gözden geçirir; 2) vaktiyle önemli işler yapmış olanlar, düşkünlüklerinde eski durumlarını anarak, anlatarak avunmaya çalışırlar.
 • ***malını yemesini bilmeyen zengin, her gün züğürttür
  züğürt, yokluk içinde bulunduğundan yiyemez, varlık içinde olduğu hâlde yiyemeyen de bunun gibidir.
 • ***adamın kötüsü olmaz, meğer züğürt ola
  toplum içinde herkesin bir değeri vardır ancak züğürtlere değer verilmez.


1 Yorum

Leave A Reply