Fal Nedir? Fal Çeşitleri, Falın Özellikleri Tarih Boyunca Fal ve Falcılık

0

Fal nedir? Fal çeşitleri ve falın özellikleri nelerdir? Tarih boyunca fal ve falcılığın önemi, fallar gerçekleri söyler mi, hakkında bilgi.

Fal ve Falcılık

Oyun kağıdı, kahve telvesi, el ayası gibi şeylere bakıp sözde geleceği bilmek, gelecekten haber almak, geleceği okuma işidir.

falcılık

İnsanlar geleceğin tasasını tarihin en karanlık çağlarından beri duymuşlar, zekalarını işlettikleri günden beri de yarının bilinmezlerini çözmek istemişlerdir. Ayrıca, ilk insanların birçok korkuları da vardı. Sebebini bilmedikleri olayların hepsinden korkuyorlar, bunlarla karşılaşmayı istemiyorlardı. Acaba yarın ne olacak? Acaba ben ne zaman öleceğim?

Acaba annem-babam ne zaman ölecek? Savaş çıkacak mı? Çocuklarım iyi insan olacak mı? gibi ve bunlara benzer daha birçok soru karşılıksız kalıyordu. İnsanlar, zamanla bu acabaların karşılıklarını vereceğini tahmin ettikleri birtakım çareler başvurdular. Sihirden, büyüden faydalandılar ortaya bir “geleceği öğrenme” işi çıktı ki buna “fal” diyoruz. Fal, bugün, ilim ışığında, işlek bir zekanın daha ham bir zeka ile eğlenmesi sayılabilir.

Fala inanmak

Fala inanmak, bir nevi inanç haline de geldiği için çeşitli devirlerde büyük adamlar bile fala inanmışlar, faldan, falcılardan medet ummuşlardır. Ortaçağ’ın karanlık devirlerinde, bütün hükümdarların özel falcıları vardı. Fal yıllarca milletlerin hayatlarına kaderlerine etki yapmıştır.

Fal, daha çok mistik bir havanın hakim olduğu Doğu memleketlerinde gelişmiştir. Özellikle Çin’de geleceği öğrenme merakı çok fazla olmuş, orada yetişen ünlü falcı ve sihirbazlar, dünyanın her yanına yayılmışlar, saraylarda hükümdarlara etki yapmışlardır. Falcılık bir nevi fikir dolandırıcılığıdır. Cahillerin boş inançlarından faydalanan bazı açıkgözler, kurnazlar, yüzyıllar boyunca bu sanatı yaşatmışlardır.

Fal Çeşitleri

Falcılığın çeşitli şekilleri vardır. Aynaya, suya, avuçtaki çizgilere bakmak, boncuk, bakla, remil atmak en eski fal şekilleridir. Son devirlerde iskambil kağıtları ile fala bakmak, kahve telvesinden, çay tortusundan mana çıkarmak çok rağbet görmeye başlamıştır. Napolyon‘un iskambil falına çok meraklı olduğu söylenir.

Bugün falcılık daha ziyade Çingenelerin işidir. Diyar diyar dolaşan bu gezginci insanlar, geçimlerini çoğunlukla falcılıkla sağlarlar. Doğu ülkelerinde kahve falı çok revaçtadır. Son yıllarda çay falı da kahve falının yanında yer almaya başlamıştır.


Leave A Reply