Farabi’nin Çalışmaları, Felsefesi, Eserleri ve Bilime Katkıları Nelerdir?

0

Ünlü müzik kuramcı, filozof, siyaset kuramcı Farabi neler yapmıştır? Farabi’nin çalışmaları, bilime yaptığı katkıları hakkında bilgi.

Farabi

Foto: nkfu.com

EL-FÂRÂBÎ
870 – 950
FARAB – ŞAM
FİLOZOF – SİYASET KURAMCI – MÜZİK KURAMCI

Tam adı Ebû Nasr Muhammed b. Muhammed b. Turhan b. Uzluk el-Fârâbî el-Türkî olan ve Batı’da Alpharabius veya Avennasar olarak tanınan Fârâbî, 870 yılında Türkistan’ın Fârâb (Otrar) şehri yakınlarında bulunan Vesiç kasabasında doğmuştur. İsminde geçen ‘Turhan”, “Uzluk” ve “Türki” ifadeleri onun Türk olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Fârâbi, dönemin önemli eğitim ve kültür merkezlerinden olan Fârâb’da iyi bir tahsil görmüş, dini eğitimini burada almış, Arapça ve Farsça’yı burada öğrenmiştir. Bilinmeyen bir tarihte bilim uğruna memleketinden ayrılarak neredeyse tüm hayatı boyunca devam edecek olan bir seyahate başlamıştır. Fârâbî bu seyahat esnasında önce Buhara, Semerkant, Merv ve Belh gibi önemli bilim ve kültür merkezlerini ziyaret etmiş, 40 yaşını geçtiği bir zamanda Bağdat’a varmıştır. Gelecekte üstad olarak adını duyuracağı mantık, felsefe ve siyaset alanlarında ileri eğitimlerini burada almıştır. Bir ara dönemin diğer önemli bilim merkezleri olan Şam, Harran ve Halep’e de gittiği ve buralarda da farklı konuları öğrenip araştırdığı bilinmektedir.

Fârâbî, eserlerinin büyük bir kısmını yazdığı Bağdat’ta yaklaşık yirmi yıl kalmıştır. Kentte meydana gelen karışıklıklar nedeniyle 941 yılında Bağdat’tan ayrılarak önce Şam’a geçmiş, oradan da Halep’e geçerek Hamdânî Emiri Seyfuddevle’nın hizmetine girmiştir, ilerleyen yaşına rağmen 948 yılında son seyahatini Mısır’a yapan Fârâbî buradan yine Şam’a dönmüş ve 950 yılında, 80 yaşındayken burada vefat etmiştir. Cenazesine, önde gelen on beş devlet büyüğüyle birlikte Emir Seyfuddevle de katılmış, devlet töreniyle Bab el-Sagır’de toprağa verilmiştir.

Farabi Balmumu Heykeli

Farabi Balmumu Heykeli – Foto: nkfu.com

Bilime Katkıları

• Fârâbi, bilim tarihinin en büyük filozoflarındandır.

Düşünceleriyle hem İslâm Dünyasını hem de Batı’yı derinden etkilemiş olan Fârâbî, Doğu’da Mu’allim-i Evvel (Birinci Bilge) olarak adlandırılan Aristoteles’in düşünsel mirasını kusursuz biçimde anlamış, bu düşünceleri yorumlayarak daha da ileriye götürmüş ve bunları anlatmıştır. Bu bilgeliği nedeniyle Doğu Dünyası kendisine Mu’allim-i Sâni (İkinci Bilge) adını vermiştir.

• Ona göre akıl en yüce değer, bu aklı insana verense en kutlu olandır.

İslam Dini’yle ortaya çıkan, dünyaya ve insana yönelik yeni anlayışla birlikte felsefeyi Ortaçağ Hristiyan Dünyasında olduğu gibi sadece teolojik olmaktan çıkartmış, felsefenin varlık üzerine gerçek anlamıyla akılcı bir uğraş haline gelmesini sağlamıştır.

• Siyaset felsefesinde Platon’un temellendirdiği görüşleri Doğu toplumları ve İslam anlayışına göre uyarlamıştır.

Fârâbi, Platon’un devlet kuramının temelini oluşturan ve devleti yönetenlerin bilge, adil ve erdemli olması gerektiğini ifade eden filozof-kral teorisini kendi toplumuna uyarlayarak filozof-kral yerine peygamber veya velileri koymuştur.

• Kaleme aldığı 160 kadar eser hem Doğu hem Batı bilim dünyasında uzun yıllar temel eserler olarak kullanılmıştır.

Farabi’nin en önemli eserlerinden biri, bir çeşit bilimler ansiklopedisi olan İhsa-il Ulüm’dür. Latince ve İbraniceye çevrilmiştir, el Medinetü’l fazıla ve el-Medinetul câhile kitaplarını Bağdat’tayken yazmış. Şam’da tamamlamıştır. Kitab-ül Musıki’l Kebir ise müzik teorisine ilişkin önemli eseridir.

Fotoğraflar Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nde çekilmiş, bilgiler oradan derlenmiştir.


Leave A Reply