Fare Hakkında Bilgi ve Fare Çeşitleri

0
Advertisement

Fare nedir, nasıl bir hayvandır? Farelerin özellikleri, çeşitleri, türleri ve fare zehirleri ile zararları hakkında kısa bilgi.

Fare Hakkında Bilgi ve Fare Çeşitleri

farelerin doğal düşmanlarından bir kedi avladığı bir fare ile birlikte

Farelerin doğal düşmanlarından bir kedi avladığı bir fare ile birlikte

Fare, kemirgenlerden zararlı bir hayvandır Birçok çeşidi vardır. Genel olarak iri farelere “sıçan” denir. “Tarla faresi” ise farelerin en irilerindendir. Evlerde yaşayan küçük farelere “fındık faresi” denir.

Fare, Büyük Okyanus’taki birkaç ada bir yana dünyanın her yerinde yaşar. Üstelik, vapurlarla, trenlerle bir yerden bir yere de giderler. Bir zamanlar sadece Orta Asya’da yaşayan ev fareleri insanların peşinden yayılmıştır.

Dünyanın her yerindeki farelerin rengi, büyüklüğü, yaşayışı birbirine benzer. Farelerin genel olarak, gözleri, kulakları iridir. Uzun, kılsız kuyrukları, uzun bıyıkları vardır. İri kahverengi fareler bütün fare çeşitlerinin en dayanıklısı, en zekisidir.

İnsanların yaşadığı her yerde fareye rastlamak mümkündür. Daha çok “sıçan” diye anılan fareler son derece yırtıcıdır. Kıllarının arasındaki pirelerle vebayı yayan da bu hayvanlardır. Bu bakımdan, sıçanların tarih boyunca bütün savaşlardan daha çok insanın ölümüne yol açtığını söyliyebiliriz.

Advertisement

Fareler yılda 6-10 defa yavrulayabilirler. Her dişi fare bir defada 6-10 yavru yapar. Yavrular önce tüysüzdür, gözleri de kedilerinki gibi kapalıdır. Yeni doğmuş bir dişi fare, üç, dört ay içinde kendisi de yavru yapacak duruma gelir. Böylece, bir çift sıçan, sere serpe yavrularsa, üç yıl içinde sayıları 350.000.000’u bulur.

Sıçanlar aç kalınca bile nesillerini devam ettirmenin yolunu bulurlar. Aç kalan sıçanlar birbirlerini yer, böylece aralarında en kuvvetli olanlar hayatlarını devam ettirme imkanını bulur. Bir bölgede kıtlık devam ederse fareler başka yere göç ederler. 1930’da Kansas’taki kuraklık sırasında fare sürülerinin her gün yük trenleriyle başka yerlere gittiği görülmüştür.

Fare

Fareler zeki hayvanlardır. Aynı hile onları üst üste iki defa zor kandırır. Verilen zehirli bir yiyeceği ilk yiyen fareler ölürse de ondan sonra uzun zaman başka fareler o yiyeceği yemez. Yaşlı fareler zehirli yiyecekleri koklar, başkalarına haber verirler. Fareler kapana da, aynı şekilde, kolayca alışırlar. Birkaç fare kapana yakalandıktan sonra başkaları yakalanmaz. Hatta, bazı sıçanların kapanları duvara çarparak ustalıkla zararsız hale getirdikleri, sonradan rahat rahat içindeki yemi yedikleri görülmüştür.

Advertisement

Fare Zehirleri

Evlere musallat olan fareleri yok etmek için çeşitli fare zehirleri yapılmıştır. Bunlardan macun gibi olup yiyeceklerin üstüne sürülerek ortaya bırakılanlar olduğu gibi, buğday biçiminde doğrudan doğruya yem şeklinde hazırlanmış olanlar da vardır. Ancak yukarıda söylediğimiz gibi, fareler zehiri çabucak tanıdığından insanların da onları yok etmek için hileye başvurması, zehirli yiyecekleri, zehir çeşitlerini değiştirmesi, bazan kapan, bazan zehir kullanması gerekir.

Farelerin verdiği zarar sadece öteberi yemeleri değildir. Bu hayvanlar hem hastalık taşır, hem de yediğinden çok fazla öteberiyi, eşyayı kirletir, kitapları yer, elbiselere, tahtalara, her çeşit eşyaya zarar verir.

Son dönemlerde fareleri yok etmek için elektronik kapanlar kullanılıyor. Bunların bir çeşidi iki ucu açık bir borudan ibarettir. Fare içine girdiği zaman, bir fotosel düzeni sayesinde, borunun giriş, çıkış delikleri kapanır.

Advertisement

Fareleri öldürmek için kullanılan zehirler kediler ve insanlar için de tehlikeli olduğundan bunları kullanırken çok dikkat etmeli, zehirli ilaç tüplerini çocukların ulaşamayacağı yerlere koymalıdır.

Fare Çeşitleri

Farelerin birçok çeşidi vardır. Bunların başlıcaları “tarla faresi“, “fındık faresi“, dir. Kuzey Amerika’da yaşayan bir çeşit fareye, kokusu yüzünden, “misk faresi” denmiştir. Bunların yaşayışı bir bakıma kunduzlarınkine benzer. Dere kıyılarında yaptıkları iki odalı yuvalarda yaşarlar. Yuvalarının üstü kubbe biçimindedir. Bunların etinin çok lezzetli olduğu söylenir. Kürkleri de kürk sanayiinde kullanılır.

Yabani farelerin en zararlısı tarla fareleridir. Bunlar ürüne, meyve ağaçlarına zarar verirler. Ancak, iri kuşlar, tilki, yılan, vs. gibi çok çeşitli düşmanları olması sayılarının fazla artmasını önler. Kediler bu hayvanlara karşı pek başarı gösteremezler, köpekler tarla farelerini daha iyi avlarlar.

Advertisement

Bir Yorum Yazmak İster misiniz?