Farklılığımız Zenginliğimizdir Konusu Hakkında Yazı

0
Advertisement

Farklılığımız Zenginliğimizdir konusu ile ilgili olarak örneklerin ve geniş açıklamaların yapıldığı Farklılığımız Zenginliğimizdir konusu ile ilgili yazı.

Düşmanca duygulardan, ön yargılardan arınmış, barışın ve sevginin hakim olduğu bir dünyayı gelecek kuşaklara teslim etmek istiyorsak, herkesin hayat tarzına, düşüncesine, inancına, farklılığına ve varlığına saygı göstererek, insanlık onurunu yüceltmek, korumak ve kollamak zorundayız. Zira, tüm dünyada hayata geçirilen tüm hak ve özgürlüklerin üzerini kazıdığınız zaman altından ‘insanlık onuru‘ çıkar. Bunu korumak ve kollamak herkesin değişmez bir görevidir.

• Farklılıklarımız, birliğimizi tamamlayan zenginliklerimizdir. Bu nedenle farklılıklara saygı duyulmalıdır. Bu saygı kişiye, farklı inançlara, görüşlere, yaşayış biçimine saygıdır. Demokrasinin temel şartlarından biri, farklılıklara saygı göstermektir.

• Gökkuşağının farklı renkleri vardır. O renkler bir arada güzeldir. Renklerin birbirine dönüşme mecburiyeti olamaz. Toplumdaki bireyler de farklılıklarıyla toplumun birlik ve beraberliğine katkı yaparlar.

• Herkesin, hoşgörüyle birbirine saygı duyması toplumda birlikte yaşamanın ortamını hazırlar. Hoşgörü ortamının ve birlik ruhunun tam gerektiği şekilde sağlanması ve devamlılığı için de herkese sorumluluk düşmektedir.

• Toplumun kutuplaşması toplumun birlik ve beraberliğine zarar verir. Farklılıkları ahenkli hale getirmek ise birlik, beraberlik ve dayanışmaya katkı yapar. Yaşanası bir dünya; toplumların zenginliği olan farklılıklara gösterilen saygıdan geçer. Farklılıklara saygının önündeki en önemli engel ön yargılardır.

Advertisement

Ortak Paydalarda Birleşmek

• Toplumlar farklı kültürel değerlere, farklı görüş, düşünce, inanç ve anlayışlara sahiptir. Toplumda yer alan her kişinin düşüncesi, inancı, ırkı ne olursa olsun, herkes kendinde bir değer olarak görülmelidir. Farklı fikirlere, düşüncelere demokratik özgürlükler çerçevesinde saygı duyulmalıdır; farklılıklar bir gerginlik ve ayrıştırma sebebi değil, bir kültür zenginliği ve karşılıklı yardımlaşma, bir ilerleme aracı olarak algılanmalıdır.

Bireyler tüm bu benzerlik ve farklılıklarıyla toplumun bir parçasıdır. Toplum, bireylerle bir bütün olarak anlam kazanır.

Siyah bir insanın arkadaşlığını kabul etmeme, kadınlara iş vermeme, farklı mezhepten olanlara ev kiralamama gibi uygulamalar bazı insanların temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasına engel olur.

• Bir toplumu, karşılaştığı güçlükler karşısında dirençli ve üstün kılan, o toplumu oluşturan bireyler arasındaki dayanışma ve birlik ruhudur. Bu dayanışma ve birlik ruhunu hayata geçirmenin en önemli adımı ise, toplum içerisinde var olan her fikrin, her kesimden insanın hoşgörüyle birbirine saygı duymasıdır.

• Gökkuşağının renkleri gibi insanların birbirinden farklı olduğunu, farklı işleri yaptığını, aynı zamanda birbirlerini tamamladığını gözlemleriz. Farklılıkların yaşamı tekdüze olmaktan çıkararak zenginleştirdiğine tanık oluruz.

Advertisement

• Toplumsal yaşam içinde farklılıkların bulunması doğaldır. Farklılıkların, toplumu zenginleştirdiğini unutmamalıyız. Farklılıklara gösterilen saygı ve özen hem toplumun birlik ve beraberliğine hem de dünya barışına katkı sağlayacaktır.


Leave A Reply