Farklılıklara Saygı İle İlgili Kompozisyon

0

Farklılıklara saygı konusu ile ilgili olarak yazılmış hayatımızda ve toplumumuzda farklılıklara saygı konusu işlenmiş yazı / kompozisyon.

Farklılıklara Saygı İle İlgili Kompozisyon
Tüm dünyayı göz önüne alır ve her kıtadan her ülkeden bir insan aldığımız takdirde göreceğiz ki bu insanların hiç biri aslında hem birbirine benzememektedir hem de birbirlerinin tıpa tıp aynısıdır.

Peki hem farklı hem aynı derken neyi kastediyoruz. İnsanlar nerede olursa olsun hep aynı dilde güler, hep aynı dilde ağlar hep aynı dilde üzülür hep aynı dilde sevinir ve kahkaha atar. Bu değişmez. Yani insanoğlu nasıl görünürse gözüksün hangi dili konuşursa konuşsun hangi dine inanırsa inansın temel noktalarda aynıdır.

Ancak özellikle içerisinde yaşadığımız coğrafyada son dönemde yaşanan olaylara baktığımız zaman tüm felaketlerin gerçekleşmesinin altında yatan asıl sebebin “Farklılıklara Saygı” konusunda bir kültür geliştirememiş toplumların yaşadığı buhran olduğunu görmekteyiz. Dİl, din ırk, hatta mezhep farklılıklarının dahi insanların bişrbirlerini boğazlaması için yeter sebep olduğu bir dünyada bırakın insan ırkını doğada yaşayacak hiç bir bitki ve hayvan dahi bulamazsınız. Çünkü o topraklar akan kan ile lanetlenir.

Özellikle yaşadığımız ülkede Mustafa Kemal ATATÜRK’ün koymuş olduğu sınırlar ve bizlere göstermiş olduğu yolda farklılıklara karşı olan saygı çerçevesinde bir ulus devlet içerisinde yaşamı olanaklı kılmıştır. Bugün dünyadaki büyük devletlerin hemen hemen tamamına yakınının göçmen kabul ettiğine ve bu göç eden insanlar sebebi ile kozmopolit bir yapıya kavuşup özgür bir ortamda bu birbirinden farklı olan insanların ürettikleri (teknoloji edebiyat v.s.) ile daha da büyüdüklerine hatta bazı ülkelerin “Farklılıklarımız Zengiliğimizdir” şiarı ile hareket ederek hem toplumsal huzuru hem de müspet bir yaşamı yakaladıkları görülmektedir.

Bu konu hakkında daha paragraflar dolusu örnek verilebilir ancak kendini normal bir insan olarak hisseden kişi için bu örnekleri vermeye dahi gerek yoktur. Farkılıklara karşı saygı duyan kişi insandır eğer duymuyorsa ne olduğu hakkında benim bir fikrim yok. Peki ya sizin???


Leave A Reply