Farz Nedir?

0
Advertisement

Farz nedir, ne anlama gelir? Farz çeşitleri nelerdir? İslamiyette farz hakkında bilgi.

farzFarz; Müslümanlıkta, geçerli bir özür olmadıkça, yapılması zorunlu, yapılmaması günah sayılan Allah buyruğu, İslâm dininde Kuran-ı Kerim ile bildirilen, Allah’ın değişmez ve kesin buyrukları bu kavramın kapsamı içine girer. Bu buyrukların yapılmaması günah, yadsınması küfür sayılır. Farzlar, ikiye ayrılır:

Farz-ı ayn: Herkesin kişisel olarak uygulamak zorunda bulunduğu buyruklar (namaz kılmak, Ramazan’da oruç tutmak vb).

Farz-ı kifaye: Yeter sayıda Müslama-nın yerine getirebileceği buyruklar (cenaze namazı kılmak, cihata katılmak). Bu tür farzlar bir kısım Müslüman tarafından yerine getirdiğinde, öteki Müslümanlar da günahtan kurtulmuş sayılırlar. Aslında Farz-ı kifa-yenin de yerine getirilmesi zorunludur. Örneğin, her Müslüman cenaze namazı kılmalıdır. Ama kılanlar, kılmayanların günahlarını da ortadan kaldırmış olur.

Farzlar, eylem ve itikat (inan) yönünden de ikiye ayrılır:

Advertisement

Farz-ı ameli ve itikadi (işlemeli ve inanlı farz): Bu tür farzlar öylesine Allah buyruklarıdır ki, hem inan (itikat) hem de işleme (uygulama) gerektirir. Örneğin, namazın farz olduğunu yadsımak küfürdür.

Farz-ı ameli (işlemeli farz): Yalnızca işlenmesi gerektir, inan gerekmez (vitr namazının farz olduğunu yadsımak küfür sayılmaz).


Leave A Reply