Faselis (Phaselis) Antik Kenti Nerededir? Tarihçesi ve Kalıntılar Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Faselis (Phaselis) antik kenti hakkında bilgi. Antalya Kemer yakınlarında bulunan Phaselis Antik Kenti’nin özellikleri, tarihçesi, tarihteki yeri, kalıntıları hakkında bilgi.

Faselis (Phaselis) Antik Kenti Hakkında Bilgi

Faselis (Phaselis), Anadolu’nun güneybatı kesiminde, Likya bölgesinde antik kent. Antalya-Finike sahil yolu kenarında, Antalya’ya 50 km uzaklıktadır. 1980-81’de Antalya Bölge Müzesi müdürlüğünce, 1982-84 arasında da Cevdet Bayburtluoğlu yönetiminde kazılmıştır.
Faselis (Phaselis) Antik Kenti
M.Ö. 691’de Rodoslu koloniciler tarafından kuruldu. M.Ö. 545’te Pers egemenliğine girdi. Daha sonra Persler’e karşı kurulan Delos Birliği’ne katıldı ve İÖ 449’da özgürlüğüne kavuştu. İÖ 334’te Büyük İskender‘e kapılarını açtı; İÖ 309’dan İÖ 197’ye değin Ptolemaiosların yönetiminde kaldı. M.Ö. 188’deki Apameia Antlaşması ile Roma tarafından Rodos denetimine bırakıldı. İÖ 160’a değin Rodos egemenliğinden kurtulmak için sık sık ayaklanan öbür Likya kentlerine karşılık sessiz kaldı, hatta çoğu kez Rodosluların yanında yer aldı. İÖ 160’tan sonra bir süre bağımsızlığına kavuştu ve bu sırada Likya Birliği’ne katıldı. İÖ 1. yüzyılda Kilikyalı korsanların eline geçti. İS 3. yüzyılda karışıklık, yağma ve korsanlık olayları kenti bir kez daha etkiledi.

Daha sonraları Arap korsanların denizlerde yarattığı terör nedeniyle giderek önemini yitirmeye başladı ve 1158’de Türk egemenliği altına girdi. Bu sırada Antalya ve Alanya gibi limanların önem kazanması üzerine tümüyle ıssızlaştı. Bir yanmada üstünde kurulu olan Phaselis’te kuzey limanı, ana liman ve güney limanı olmak üzere üç liman vardır. Bugün görülen kalıntıların hepsi Roma ve daha sonraki dönemlere aittir. Akropolisi çevreleyen surlar büyük ölçüde ayaktadır. Roma tiyatrosu akropolisin kuzeybatı yamacındadır. Ana limandan gelen cadde güney limanında bir kapıyla son bulur. Roma imparatoru Hadrianus zamanında yapılmış olan bu kapının ve caddenin kuzey tarafında yan yana üç agora yer almaktadır. İlk agoranın gerisindeki yükseltide son bulan sukemeri Phaselis’in en iyi korunmuş yapısıdır. Kuzey limanı kenarında ve bu limanı kuşatan kıyıda birçok lahit ve iyi durumda bir anıt mezarın yer aldığı nekropol uzanır.


Kaynak – 2

Phaselis Antik Kenti; Anadolu’da Likya Bölgesi’nde antik kenttir. Günümüzde Antalya’ nın 45 km güneybatısında, deniz kıyısında Tekirova. İÖ 7. yüzyılda Rodoslu kolonistler tarafından kurulan kent, sonraki yüzyıllarda Likya doğu kıyısının başlıca limanı oldu. Topraklarının ormanla kaplı oluşu ve tarıma elverişli alan bulunmayışı yüzünden Phaselis, geçimini deniz ticaretinden, gemi yapımıyla orman ürünlerinden kazanmaktaydı. İÖ 2. yüzyıl Attaleia (Antalya) Körfezi’nin en önemli limanı olarak özelliğini korudu. Bir yarımada üzerine kurulu antik kentin üç limanı vardı. Bunlardan ikisinin kalıntıları günümüze ulaşmıştır.

Yarımadanın kıstağında, kuzeydoğu ve güneybatı limanlarını birbirine bağlayan geniş ana caddenin iki yanında çeşitli yapılar yer alır. Bunların tümü Roma dönemine ve sonrasına aittir. Yarımadanın güneyindeki akropolisin kuzeybatı yamacında oturma yerleri ve skenesi görülen tiyatro yer alır. Güney limanındaki Hadrianus Kapısı ile sona eren ana caddenin kuzeyinde sırasıyla geç dönem agorası, Domitanus agorası ve ticaret agorası bulunur. Kentteki iyi korunmuş kalıntılardan biri, kuzey limanı dolaylarından ticaret agorası, öteki, gerisindeki yükseltiye kadar uzanan su kemerleridir.

Advertisement

Leave A Reply