Fatih Sultan Mehmet’in Uzun Hasan’a Mektubu

0

Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet’n Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’a yazdığı mektup

Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet bir sefere çıkmadan evvel büyük bir gizlilik prensibi uygular ve nereye sefere çıkacağını kati suret ile belli etmez ve açıklamazdı. Ancak sürekli olarak uyguladığı bu gizlilik prensibinden sadece Uzun Hasan için vazgeçmiş ve bir mektup ile Uzun Hasan‘ın üzerine yürüyeceğini ilan etmiştir.

Advertisement

Osmanlı devletinin Anadolu’da güçlenmesi üzerine Osmanlı’nın o dönemde ki Anadolu’daki rakibi Karamanoğulları ile ittifak kuran Akkoyunluların hükümdarı olan Uzun Hasan‘ın üzerine yürümeden önce o meşhur mektubunu kaleme aldırmıştır. 11 Ağustos 1473’te Otlukbeli savaşında mağlup olan Uzun Hasan ertesi yıl Karamanoğlulları beyliğinin yok olmasının önüne geçemedi.

Mektubun Orjinal İçeriği

İşte Fatih Sultan Mehmet‘in Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan‘a yazmış olduğu o mektup:

“Kuvvet Ve kudret ancak Cenab-ı Hakka mahsustur.Bundan önce annenin ricası ile pençe-i gazabımdan kurtulmuştun.

Advertisement

Bizde seni ıslah olmuş ve semt-ıslaha yönelmiş kabul ederek affetmiştik. Halbuki senin gibi bir zalimin benim zamanımda saltanat davasında bulunması haramdır.Senin kendin gibi bir kaçına şiddet yoluyla galip gelmene, kendi topraklarında gösterdiğin gurur ve azametine hatta kudret ve şevketine bizim müsaade ve müsamahamız sebep oldu. Buna rağmen gururlanarak ve kendinden geçerek padişahanem hukukunu unutarak adaletli idarem altında rahat yaşayan Tokat’a ve sonra da Karaman ülkelerine askerlerini göndererek ahaliye zulmettiğin bir takım şiddetlere başvurduğun ve rezaletlere sebep olduğun malumumuzdur.

Onun için cezanı vermek üzere bu yılın baharında harekete karar verdik.Seni affetmek kattiyen düşünülmemektedir.Beyhude zahmet çekme Bundan sonra elçimiz ok ve görüşme dilimiz kılıçtır. Sen vilayet yıkmayı padişahlık mı zannettin? Çekinmeden, korkmadan topraklarımıza tecavüz ettiğin için kılıcımız senin göğsünde kana bulanmalıdır. Mert isen meydana gel. Namert gibi delikten deliğe girme. Hazırlıklarını yap,haber verilmedi deme.Zira ki vücud-ı habisin arza-i telefdür ve bu baabda özür ve bahane bertaraftır.”


Yorum yapılmamış

Leave A Reply