Fatih ve II. Bayezıd Zamanında Osmanlıların Batıda Büyümesi

0
Advertisement

Osmanlı İmparatorluğunun yükselme dönemindeki Fatih Sultan Mehmet ve II. Bayezıd dönemindeki Batı topraklarındaki büyümesi hakkında bilgiler.

Fatih ve II. Bayezıd Zamanında Osmanlıların Batıda Büyümesi

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u aldıktan sonra Batıda büyük hareketlere girişti. Üst üste yaptığı üç seferden sonra bütün Sırbistan’ı aldı. Bu arada II. Murat zamanından beri Osmanlı egemenliğini tanımış olan Yunanistan ve Mora’yı da Osmanlı ülkelerine kattı. Daha sonra Bosna, Hersek beylikleri ile Arnavutluk Krallığını da ortadan kaldırarak, Osmanlı sınırlarını bir yandan Dalmaçya kıyılarına, öte yandan Venedik sınırlarına kadar genişletti.

Osmanlı Venedik

Osmanlı Venedik İlişkileri

Bu savaşlar sırasında Arnavutluk’a yardım ettiğinden dolayı Venediklilerle 16 yıl süren büyük savaşlara girişti (1463 – 1479). Karada ve denizde devam eden birçok kanlı savaşlardan sonra Venedik hükümeti barış istedi. Yapılan antlaşma üzerine Arnavutluk ve Dalmaçya kıyıları ile, Ege adalarının bir kısmı Osmanlıların eline geçti. Üstelik Venedikliler, Osmanlılara 100.000 altın savaş zarar ödentisi vermek zorunda kaldılar. Buna karşılık Mora kıyılarında birkaç iskeleyi ellerinde tutabildiler ve birtakım ayrıcalıklar elde ettiler.

Fatih Sultan Mehmet, bundan sonra Tuna ırmağının kuzeyinde bulunan Eflak ve Boğdan (bugünkü Romanya) beylikleri üzerine yürüyerek, bunları da Osmanlı devletine vergi verir birer bağlı beylik haline getirdi.

Kırım’ın Osmanlı’ya Katılması

Fatih’in Osmanlı ülkesine kattığı yerlerden biri de Kırım yarımadasıdır. Burada Altınordu devletinin yıkılmasından sonra kurulan Kırım Hanlığı son zamanlarda iç isyanlar yüzünden karışık bir durum almıştı. Memleketlerinin kurtuluşunu isteyen Kırım büyükleri Fatih’e baş vurdular. Fatih de buraya ünlü vezirlerinden Gedik Ahmet Paşa komutasında kuvvetli bir donanma yollayarak Kırım Hanlığını Osmanlılara bağladı (1475).

Fatih Sultan Mehmet zamanında, Venediklilere yardım ettiklerinden dolayı, İtalya’nın güneyinde bulunan Napoli Krallığı üzerine de bir sefer yapıldı. Kırım’ın fethinden dönen Gedik Ahmet Paşa, gene büyük bir donanmanın başında olarak İtalya’ya gitti. Güney İtalya’nın doğusunda bulunan Otranto’ya çıkarak (1480) oradan Napoli üzerine yürümek üzere hazırlığa başladı. Fakat Fatih’in ölümü (1481) üzerine bu sefer yarıda kaldı. Fatih Sultan Mehmet’in yerine geçen II. Bayezid kardeşi Cem Sultan‘ın isyanını öne sürerek Gedik Ahmet Paşayı geri çağırdı.

Advertisement

2. Bayezıt Dönemi Gelişmeler

II. Bayezit zamanında (1481 – 1512) Osmanlı devletinin Batıda büyümesi bir süre için durdu. Bununla birlikte, Mora’da Venediklilere bırakılan kaleler alındı. Boğdan Beyliği kesin olarak Osmanlı egemenliğini tanıdı. Tuna ağzındaki kaleler de Osmanlı topraklarına katıldı.

Yavuz Sultan Selim zamanında Batıda hemen hiç savaş olmadı. Osmanlı devletinin asıl Batıda büyümesi, Yavuz’un oğlu Kanuni Sultan Süleyman zamanında oldu. Bu devirde Osmanlılar, Macar ve Avusturyalılarla büyük savaşlar yaparak, Batıdaki sınırlarını Viyana kapılarına kadar götürdüler.


Leave A Reply