Fatiha Suresi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Fatiha Suresi nedir? Fatiha Suresi anlamı, özellikleri, ile ilgili bilgi.

fatihaFatiha Suresi; Kuran-ı Kerim’in ilk sûresidir. Yedi ayetten oluşur. İslâm din bilginlerinin çoğunluğunca Mekke’ de indiği kabul edilir. Fatiha deyimi Arapça “başlangıç” anlamına gelir ve sure, bu nedenle Fatiha adıyla anılır. Bunun dışında sürenin birçok adı daha vardır; Ümmeü’l Kitab (Kitabın anası), Ümmü’l Kur’an (Kuran’ın anası), Esas (Temel), Salât (Namazda okunan), Hamd (Övgü, halk arasında El-ham), Şükür (Teşekkür), Şifa (İyileştirme). Namaz kılınırken her rekâtta okunması vacip olan Fatiha okunmadan kılınan namaz kabul olunmaz, fâsit olur. Fatiha suresinin anlamı, yaklaşık şöyledir: 1- Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a: 2- Merhamet ve rahmet buyurcusu; 3- Din gününün malikidir; 4- Yalnız sana kulluk ederiz, yalnız senden yardım dileriz; 5- Bizi doğru yola ilet; 6- Senin nimetini bulmuş olanların yoluna; 7- Gazaba uğramamış, yolunu sapıtmamış olanların yoluna.

Üç Kulhüvallahü, bir Elham okumanın Kuran-ı Kerim-i bir kere hatmetme kadar sevap olduğuna halk arasında inanılır. İslâm Edebiyatı’nda ve tasavvufta Fatiha suresi şu adlarla da anılır: Sertac-i Kuran (Kuran-ı Kerim’in özü), Ikd-ı heft dane (Yedi tane inci dizisi).


Leave A Reply