Fatiha Suresi ve Anlamı

0
Advertisement

Fatiha suresinin özellikleri nelerdir? Fatiha suresinin anlamı, fatiha suresi hakkında bilgi.

fatihaFatiha Suresi; Fatiha Sûresi Mekke’de nazil olmuştur. Besmele ile beraber düşünülürse yedi ayeti vardır. Kur’an-ı Kerim’in ilk süresidir. Kur’an Fatiha ile başlar. Fatiha Sûresi çok büyük hikmet ve faziletleri olan bir sûredir. Değişik isimleri vardır. Ona “Ümmü’l-Kitap”, yani kitabın anası, “Ümmü’l- Kur’an”, Kur’an’ın anası ve “Sebu’l-Mesanî” de denilir. Alimlerimiz, yedi ayetlik bu kısa sûreden binlerce mesele çıkartmışlardır. Fahreddin Râzî isimli büyük müfessir yalnız Fatiha’dan 10.000’in üzerinde mesele çıkarmıştır. Fatiha Sûresi namazların her rekatında mutlaka okunur. Fatiha okunmadan kılınan namaz caiz değildir. Fatiha aynı zamanda çok büyük bir duadır. Peygamberimiz: “Fatiha Sûresi, Kur’anın en büyük süresidir.” buyurmuştur.

Bu mübarek sûrenin yedi ayeti şu anlamdadır.

1- Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

2- Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

Advertisement

3- O Rahman’dır, Rahim’dir.

4- Ceza gününün sahibidir.

5- (Ey Rabbimiz) Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz.

6- Bizi doğru yola şevket.

Advertisement

7- Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna. Üzerlerine gazap ettiğin (Yahudilerin) ve sapıkların (Nasrânî ve benzerlerinin) yoluna değil.

Fatiha Sûresi okunup bitirilince “Amin” yani “duamızı kabul et ya Rabbi” denilir.


Leave A Reply