Fazilet Erdem ve Erdemli Olmak İle İlgili Söylenmiş Güzel Anlamlı Sözler

1
Advertisement

Fazilet, faziletli olmak, erdem, erdemli olmak ve güzelliği ile ilgili söylenmiş güzel ve anlamlı sözler. Sözlerle faziletin önemi.

Fazilet Erdem ve Erdemli Olmak İle İlgili Sözler

*** “Fazilet uğrunda ölen bir insan, mahvolmaz.”
Plautus

*** “Fazilet, menfaatlerin çarpıştığı yerde meydana çıkar.”
M. Morgan

Fazilet Ruhun Güzelliğidir

*** “Sakin ve mesut bir hayata ancak fazilet yolundan ulaşılabilir.”
Juvenal

Advertisement

*** “Fazilet, ruhun güzelliğidir.”
Sokrates

*** “Fazilette gerçek huzur vardır: Hırs, bize nefret verir, zenginlik bizi yorar, tâç tazyik eder, şeref daima parlamaz, fakat fazilet hiç bir zaman eksik olmaz.”
Horatius

Fazilet Erdem ve Erdemli Olmak İle İlgili Sözler

*** “Bir fazilet, bütün faziletlerin üstündedir: Yükseğe doğru değişmez bir gayret, bizzat kendisiyle mücadele, safiyete, hakikate, iyiliğe ve sevgiye doğru doymaz bir isteyiş.”
Goethe

Advertisement

*** Birisi saadetiyle veya faziletiyle övünüyor, böbürleniyorsa, onda bunun ikisi de yok demektir.
Hermann Hesse

*** Bir milletin büyüklüğü nüfusunun çokluğu ile değil, akıllı ve fazilet sahibi adamlarının sayısı ile belli olur.
Victor Hugo

Fazilet Erdem ve Erdemli Olmak İle İlgili Sözler

*** Bir takım önemsiz şeylerle insanların birbirlerinin önüne geçmeye çalıştıkları görülüyor; fakat fazilet yolunda en öne geçmek gayretinde bulunan hiç kimse görülmüyor.
Diyojen

Advertisement

*** Fakirliğe büründü mü, fazileti kim arar? Kim sorar?

*** Fazilet, cemiyet menfaatini şahsi menfaatin üstünde tutmaktır.
Montesguieu

Fazilet Erdem ve Erdemli Olmak İle İlgili Sözler

*** Fazilet servetlerin en büyüğüdür.
Naci Kasım

Advertisement

*** Faziletin kendisi bile iftiradan kurtulmuş değildir.
William Shakespeare

*** Gerçek fazilet nedir, bilir misiniz? Kendini beğenmemek, yaptıklarını yeter bulmamaktır.
Titus Plautus

*** Gerçek nimetler ancak, faziletlerdir.

*** Güzellikle faziletin birleşmesi nadirdir.
Juvenal

Fazilet Erdem ve Erdemli Olmak İle İlgili Sözler

Advertisement

*** Kıskanılmayan, imrenilecek bir fazileti olmayandır.

*** Korku bütün faziletlerin önüne set çeker.
Publilius Syrus

*** Prens, faziletliyse kanunlara ihtiyacı yoktur. Faziletsizse kanunların hiçbir yararı yoktur.
Konfüçyüs

*** Sakin ve mesut bir hayata ancak, fazilet yolundan ulaşılabilir.

Advertisement

*** Tahammülde bir fazilet vardır ki, çoğu zaman başarının zaferinden büyüktür.
Samuel Smiles

*** Tehdit esasına dayanan ahlâk, bir fazilet olmadıktan başka güvene de lâyık değildir.
Mustafa Kemal Atatürk

*** Terbiye başlangıçta müzik ve sporla olur. Bunlar bir taraftan fazileti, diğer taraftan cesareti yaratırlar.

*** Bir çok insan erdemli olmayı, diğer insanlara karşı haşin olmak sanıyor.
Alphonse Karr

Advertisement

*** Bütün kötülükler, bütün erdemler kalbimizdedir; senin kalbindedir, benim kalbimdedir.
Hans Christian Andersen

*** Cumhuriyet, ahlaki erdeme dayalı bir idaredir.
Mustafa Kemal Atatürk

***Şüphe, mutluluğun olduğu kadar, faziletin de düşmanıdır.
Samuel Johnson

Fazilet Erdem ve Erdemli Olmak İle İlgili Sözler

Advertisement

***Şefkat olmayınca, fazilet, bir kelime olarak kalır.

***En faziletli insan, ruhen yükselmeye çalışan, en mutlu insan da yükseldiğini duyandır.
Sokrates

***Suçludan öç almak adalet, onu bağışlamaksa fazilettir.

***Hiçbir fazilet adalet kadar büyük olamaz.
J. Addison

Advertisement

****Bu âlemde nur ile karanlığın kavgası var;
Döğüşüyor her yerde hayâl ile hakikatler,
Boğuşuyor her zaman cinayetle faziletler!
Mehmet Emin Yurdakul

***Amellerin en faziletlisi, gizli günahları terk etmektir.

***Nerde olursan ol, hangi zirvede oturursan otur, sakın üzerinden fazilet elbisesini çıkarma. O zaman en küçük mahlûk seni ezmeye gelir ve ezer.
Hz. Mevlâna

Fazilet Erdem ve Erdemli Olmak İle İlgili Sözler

Advertisement

***Kişi yoktur ki kendinde temel faziletlerden hiç değilse bir tanesini vehmetmesin.
Scott Fitzgerald

***Kendilerinden çok bahsedildiği hâlde, fazilet ve para kadar seyrek görülen iki şey yoktur.

***Bilgisiz fazilet zayıf ve faydasızdır. Faziletsiz bilgi ise tehlikeli ve dehşetlidir.
Samuel Johnson

***Faziletler alışkanlık hâline gelince saadet doğar.
Ibni Sina

Advertisement

***Faziletin kendinden başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktur: insanı ömrü boyunca sevimli, öldükten sonra hatırlanmaya değer yapar.
İmam Şarani

***Fazîlet sahibinin kıymetini, ancak fazilet sahibi bilir.
Hz. Ali

***Fazilete yükselmek güç, rezalete alçalmak kolaydır.
Hz. Ali

Fazilet Erdem ve Erdemli Olmak İle İlgili Sözler

Advertisement

***Fazilet ne kadar sade, ne kadar mütevazı, ne kadar gösteriş düşmanı olursa o kadar saygı görür.
Fenelon

***Çocuklarınıza fazileti öğretin. İnsanı ancak o bahtiyar eder. Para değil.
Beethoven

***Bir insanın fazileti, tehlike anında belli olur.
Schiller

***Bir milletin büyüklüğü, nüfusunun çokluğu ile değil, akıl ve fazilet sahibi insanlarının sayısıyla belli olur.
Victor Hugo

Advertisement

Erdem İle İlgili Güzel Sözler

***En büyük erdem, insanın iyiliğe doğru çaba göstermesi ve vicdanının sesini dinlemesidir.
Konfüçyüs

***Erdem, bir kötülüğü yapmamak değil, işlenmiş kötülükleri bağışlamaktır.
Cicero

Fazilet Erdem ve Erdemli Olmak İle İlgili Sözler

***Erdem, çıkarların çarpıştığı yerde ortaya çıkar.
M. Morgan

Advertisement

***Erdem iyi sandığımız şeyleri işlemekte gösterdiğimiz karar ve sebattan ibarettir
Descartes

***Erdem, iyilik sözünü dillerine en çok dolamış adamlar, kelplerinde en az erdenj olan adamlardır.
Oliver Goldsmith

***Erdem sorumluluğun ilk limanıdır.
Moliere

****Erdem uzaklarda, ta uzaklardadır; ona götüren yol, uzundur, diktir, çetindir; kan, ter içinde kalmadan çıkılmaz o yokuş.
Hesiodos

Advertisement

Fazilet Erdem ve Erdemli Olmak İle İlgili Sözler

***Erdemli kimse için gurbet olmaz, cahile de vatan bulunmaz.
Süfyan-ı Sevri

***Erdemli olmak güzel şeydir, fakat erdemli olmayı başkalarına öğretmek daha da güzeldir.
Mark Twain

***Halk içinde en erdemlisi, yalnız kendi ayıbını arayan ve bu yüzden başkalarının ayıbını aramaya imkân bulamayan kimsedir.
Hz. Ali

Advertisement

***Kim erdemli ve doğru ise mutludur.
Platon

***Şeref ve erdem ruhun süsüdür, bunlar olmasa beden asla güzel gözükmez.
Cervantes


1 Yorum

Leave A Reply