Fazilet Erdem ve Erdemli Olmak İle İlgili Söylenmiş Güzel Anlamlı Sözler

1

Fazilet, faziletli olmak, erdem, erdemli olmak ve güzelliği ile ilgili söylenmiş güzel ve anlamlı sözler. Sözlerle faziletin önemi.

Fazilet Erdem ve Erdemli Olmak İle İlgili Sözler

 • *** “Fazilet uğrunda ölen bir insan, mahvolmaz.”
  Plautus
 • *** “Fazilet, menfaatlerin çarpıştığı yerde meydana çıkar.”
  M. Morgan

Fazilet Ruhun Güzelliğidir

 • *** “Sakin ve mesut bir hayata ancak fazilet yolundan ulaşılabilir.”
  Juvenal
 • *** “Fazilet, ruhun güzelliğidir.”
  Sokrates
 • *** “Fazilette gerçek huzur vardır: Hırs, bize nefret verir, zenginlik bizi yorar, tâç tazyik eder, şeref daima parlamaz, fakat fazilet hiç bir zaman eksik olmaz.”
  Horatius

Fazilet Erdem ve Erdemli Olmak İle İlgili Sözler

 • *** “Bir fazilet, bütün faziletlerin üstündedir: Yükseğe doğru değişmez bir gayret, bizzat kendisiyle mücadele, safiyete, hakikate, iyiliğe ve sevgiye doğru doymaz bir isteyiş.”
  Goethe
 • *** Birisi saadetiyle veya faziletiyle övünüyor, böbürleniyorsa, onda bunun ikisi de yok demektir.
  Hermann Hesse
 • *** Bir milletin büyüklüğü nüfusunun çokluğu ile değil, akıllı ve fazilet sahibi adamlarının sayısı ile belli olur.
  Victor Hugo

Fazilet Erdem ve Erdemli Olmak İle İlgili Sözler

 • *** Bir takım önemsiz şeylerle insanların birbirlerinin önüne geçmeye çalıştıkları görülüyor; fakat fazilet yolunda en öne geçmek gayretinde bulunan hiç kimse görülmüyor.
  Diyojen
 • *** Fakirliğe büründü mü, fazileti kim arar? Kim sorar?
 • *** Fazilet, cemiyet menfaatini şahsi menfaatin üstünde tutmaktır.
  Montesguieu

Fazilet Erdem ve Erdemli Olmak İle İlgili Sözler

 • *** Fazilet servetlerin en büyüğüdür.
  Naci Kasım
 • *** Faziletin kendisi bile iftiradan kurtulmuş değildir.
  William Shakespeare
 • *** Gerçek fazilet nedir, bilir misiniz? Kendini beğenmemek, yaptıklarını yeter bulmamaktır.
  Titus Plautus
 • *** Gerçek nimetler ancak, faziletlerdir.
 • *** Güzellikle faziletin birleşmesi nadirdir.
  Juvenal

Fazilet Erdem ve Erdemli Olmak İle İlgili Sözler

 • *** Kıskanılmayan, imrenilecek bir fazileti olmayandır.
 • *** Korku bütün faziletlerin önüne set çeker.
  Publilius Syrus
 • *** Prens, faziletliyse kanunlara ihtiyacı yoktur. Faziletsizse kanunların hiçbir yararı yoktur.
  Konfüçyüs
 • *** Sakin ve mesut bir hayata ancak, fazilet yolundan ulaşılabilir.
 • *** Tahammülde bir fazilet vardır ki, çoğu zaman başarının zaferinden büyüktür.
  Samuel Smiles
 • *** Tehdit esasına dayanan ahlâk, bir fazilet olmadıktan başka güvene de lâyık değildir.
  Mustafa Kemal Atatürk
 • *** Terbiye başlangıçta müzik ve sporla olur. Bunlar bir taraftan fazileti, diğer taraftan cesareti yaratırlar.
 • *** Bir çok insan erdemli olmayı, diğer insanlara karşı haşin olmak sanıyor.
  Alphonse Karr
 • *** Bütün kötülükler, bütün erdemler kalbimizdedir; senin kalbindedir, benim kalbimdedir.
  Hans Christian Andersen
 • *** Cumhuriyet, ahlaki erdeme dayalı bir idaredir.
  Mustafa Kemal Atatürk
 • ***Şüphe, mutluluğun olduğu kadar, faziletin de düşmanıdır.
  Samuel Johnson

Fazilet Erdem ve Erdemli Olmak İle İlgili Sözler

 • ***Şefkat olmayınca, fazilet, bir kelime olarak kalır.
 • ***En faziletli insan, ruhen yükselmeye çalışan, en mutlu insan da yükseldiğini duyandır.
  Sokrates
 • ***Suçludan öç almak adalet, onu bağışlamaksa fazilettir.
 • ***Hiçbir fazilet adalet kadar büyük olamaz.
  J. Addison
 • ****Bu âlemde nur ile karanlığın kavgası var;
  Döğüşüyor her yerde hayâl ile hakikatler,
  Boğuşuyor her zaman cinayetle faziletler!
  Mehmet Emin Yurdakul
 • ***Amellerin en faziletlisi, gizli günahları terk etmektir.
 • ***Nerde olursan ol, hangi zirvede oturursan otur, sakın üzerinden fazilet elbisesini çıkarma. O zaman en küçük mahlûk seni ezmeye gelir ve ezer.
  Hz. Mevlâna

Fazilet Erdem ve Erdemli Olmak İle İlgili Sözler

 • ***Kişi yoktur ki kendinde temel faziletlerden hiç değilse bir tanesini vehmetmesin.
  Scott Fitzgerald
 • ***Kendilerinden çok bahsedildiği hâlde, fazilet ve para kadar seyrek görülen iki şey yoktur.
 • ***Bilgisiz fazilet zayıf ve faydasızdır. Faziletsiz bilgi ise tehlikeli ve dehşetlidir.
  Samuel Johnson
 • ***Faziletler alışkanlık hâline gelince saadet doğar.
  Ibni Sina
 • ***Faziletin kendinden başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktur: insanı ömrü boyunca sevimli, öldükten sonra hatırlanmaya değer yapar.
  İmam Şarani
 • ***Fazîlet sahibinin kıymetini, ancak fazilet sahibi bilir.
  Hz. Ali
 • ***Fazilete yükselmek güç, rezalete alçalmak kolaydır.
  Hz. Ali

Fazilet Erdem ve Erdemli Olmak İle İlgili Sözler

 • ***Fazilet ne kadar sade, ne kadar mütevazı, ne kadar gösteriş düşmanı olursa o kadar saygı görür.
  Fenelon
 • ***Çocuklarınıza fazileti öğretin. İnsanı ancak o bahtiyar eder. Para değil.
  Beethoven
 • ***Bir insanın fazileti, tehlike anında belli olur.
  Schiller
 • ***Bir milletin büyüklüğü, nüfusunun çokluğu ile değil, akıl ve fazilet sahibi insanlarının sayısıyla belli olur.
  Victor Hugo
 • Erdem İle İlgili Güzel Sözler
 • ***En büyük erdem, insanın iyiliğe doğru çaba göstermesi ve vicdanının sesini dinlemesidir.
  Konfüçyüs
 • ***Erdem, bir kötülüğü yapmamak değil, işlenmiş kötülükleri bağışlamaktır.
  Cicero

Fazilet Erdem ve Erdemli Olmak İle İlgili Sözler

 • ***Erdem, çıkarların çarpıştığı yerde ortaya çıkar.
  M. Morgan
 • ***Erdem iyi sandığımız şeyleri işlemekte gösterdiğimiz karar ve sebattan ibarettir
  Descartes
 • ***Erdem, iyilik sözünü dillerine en çok dolamış adamlar, kelplerinde en az erdenj olan adamlardır.
  Oliver Goldsmith
 • ***Erdem sorumluluğun ilk limanıdır.
  Moliere
 • ****Erdem uzaklarda, ta uzaklardadır; ona götüren yol, uzundur, diktir, çetindir; kan, ter içinde kalmadan çıkılmaz o yokuş.
  Hesiodos

Fazilet Erdem ve Erdemli Olmak İle İlgili Sözler

 • ***Erdemli kimse için gurbet olmaz, cahile de vatan bulunmaz.
  Süfyan-ı Sevri
 • ***Erdemli olmak güzel şeydir, fakat erdemli olmayı başkalarına öğretmek daha da güzeldir.
  Mark Twain
 • ***Halk içinde en erdemlisi, yalnız kendi ayıbını arayan ve bu yüzden başkalarının ayıbını aramaya imkân bulamayan kimsedir.
  Hz. Ali
 • ***Kim erdemli ve doğru ise mutludur.
  Platon
 • ***Şeref ve erdem ruhun süsüdür, bunlar olmasa beden asla güzel gözükmez.
  Cervantes

1 Yorum

Leave A Reply