Fazilet İle İlgili Kompozisyon, Faziletli İnsan Kime Denir Konulu Yazı

0

Hayat, fazilet, faziletli insan olmak ve manevi değerler ile ilgili yazı / kompozisyon. Faziletli insan kime denir, konulu kompozisyon.

Arka resim kaynak: pixabay.com

Faziletli İnsan

Fazilet bütün manevî değerlerin ve doğrulukların tümüdür. İnsanı insan yapan ve ölümsüzlüğe ulaştıran bir kıymettir. Faziletli insan iyi ile kötüyü ayırt edebilecek durumda olup da iyiliğe, doğruluğa yönelen insandır, iyiliğin temsilcisi, doğruluğun simgesidir. İnsanlığın manen kalkınması, kutsal bir anlam kazanması için bireylerin içlerinde fazilet ışığının yanması gerekir. Faziletli insanlar hareketleri, duygu ve düşünceleriyle saygıya en fazla lâyık olan gerçek bilgelerdir.

Türlü istekler, eğilimler ve fırtınalarla dalgalanmaktan hoşlanan insan ruhunun bütün manevi değerleri sinesinde toplayabilmesi güçtür. İnsanoğlu bazen cahilliğinden yani, iyi ile kötüyü ayırt edemediğinden, bazen nefsine ve kaprislerine fazlasıyla düşkün olduğundan hata yapmaktan kendini alıkoyamaz. Bu hatalar zinciri birbirini izler ve insan yersiz isteklerin, anlamsız çıkarların ve kaprislerinin kuklası haline gelir. Bazen de şartlar insanı böyle bir ortama itebilir. Bu durumda iradenin aziz gücünden faydalanılmadığı takdirde insan için moral yıkımı başlar.

Görülüyor ki insan hem yaradılış, hem çevre şartları dolayısıyla bütün bütün kendini yersiz duygulardan ve isteklerden sıyıramıyor. İnsan bir kere kendini bu uygunsuzluklardan ayırabildi mi kurtuluşa ve fazilete doğru bir adım atmış demektir. Eğitim, bilgi ve irade gücünün birleştiği bir ruhta faziletin kutsal temeli atılır. Fazilet binasının yapımı da yine insanın elindedir.

FAZİLET VE İYİLİKSEVERLİK

Hayat, doğumumuzdan ölümümüze kadar geçirdiğimiz zaman parçasıdır. Bu hayatı değerlendirirken ölçü olarak kullandığımız mihenk taşı faziletimiz olacaktır.

Fazilet ise, başkalarına iyilik yapmaktır. «İyilik eden iyilik bulur» atasözü de aynı fikri belirtir. Faziletli olma yolunda karşımıza dikilen en büyük engel çıkar duygusudur. Hangi insan kendi çıkarını her şeyden üstün tutmazsa o insan başkalarına yardım etmekten zevk alır.

İnsan kuvvetli olabilir, zeki olabilir, çalışkan olabilir. Fakat fazilet sahibi değilse; kuvveti zorbalığa, zekâsı kötülüğe, çalışkanlığı kendi çıkarma işler. Bizi her iki cihanda bahtiyar kullar arasına katacak en büyük meziyetimiz faziletli olmaktır.

Bir insanın fazilet sahibi olup olmadığı çıkarı söz konusu olduğu zaman meydana çıkar. :Faziletli insan cesur insandır. Onun manevî yapısının harcında menfaatin çamuru yoktur.


Leave A Reply