Felak Suresi Hakkında Bilgi

0

Felak Suresi nedir? Felak Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Felak suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

Felak Suresi

Advertisement

Felak Suresi Hakkında Bilgi

Felak Suresi; Kuran-ı Kerim’in 113. sûresidir. 5. ayetten oluşur. Medine’de inmiştir. Bu sûreye Kuran-ı Kerim’in 114. (sonucu) suresi olan Nas süresiyle birlikte Muavvezeteyn denilir. Felak sûresinde, Hz. Muhammet’in kişiliğinde tüm Müslümanlara yaratılanların kötülüğünden, büyücülerden, sihirbazlardan, haset edenlerden Allah’a sığınmaları öğütlenir. İslâm din bilginleri sûrenin iniş nedenlerini çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır.

Felak Suresi Özellikleri:

Mekke’de indirilmiştir.

Beş ayetten oluşmaktadır.

Kur’an-ı Kerim’in yüz on üçüncü süresidir.

Advertisement

Felâk, sabah (şafak) anlamına gelmektedir.

Adını ilk ayetinde geçen “Felak” kelimesinden almıştır.

Felâk ve Nâs surelerine “iki koruyucu” anlamına gelen “muavvizeteyn” denmektedir.

İçeriğini oluşturan unsurlar şunlardır:

***Cahilce yapılan davranışlar

***Kıskançlık ve bozgunculuk yapmak

***İnsana zararlı olabilecek tabiattaki olaylar

Advertisement

***Büyü ve kıskançlık gibi kötülüklerden Yüce Allah’a sığınmak gerektiği

Felak Suresi Anlamı

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

De ki: Feleğin (ya da şafağın) Rabbine sığınırım.

Yarattığı şeylerin şerrinden,

Yayıldığı zaman karanlığın şerrinden,

Düğümlere üfleyen kadınların şerrinden,

Ve haset ettiği zaman, hasetçinin şerrinden.


Leave A Reply