Felek İle İlgili Deyimler Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, Felek Geçen

0

İçinde felek kelimesi geçen atasözleri ve deyimler nelerdir? Bu atasözleri ve deyimlerin anlamları açıklamaları. Felek hakkında deyimler ve atasözleri.

felek atasözleri deyimler

Arka resim kaynak: pixabay.com

Felek İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 • ***feleğe küsmek
  talihten yakınmak, şanstan ümidini kesmek.
 • ***feleği şaşmak
  argo feleğini şaşırmak.
 • ***feleğin çemberinden geçmek
  hayatta acı tatlı günler görmüş geçirmiş olmak, olgunlaşmış, deneyim kazanmış olmak: “Oyuna bir de kalender, feleğin çemberinden geçmiş ihtiyar komiser koyacaksınız.” -H. Taner.
 • ***feleğin sillesini yemek (sillesine uğramak)
  büyük bir yıkıma uğramak.
 • ***feleğini şaşırmak
  argo ummadığı bir durumda kalmak, şaşkınlık içine düşmek: “Bir gün burada koyu ateş renginde bir hotoz görmüştür ki feleğini şaşırmıştır.” -S. Birsel.
 • ***felek, kimine kavun yedirir kimine kelek
  “bu dünyada kimi insanlar mutluluk içinde yaşarlar, kimileri de talihsizdirler” anlamında kullanılan bir söz.
 • ***felek yâr olursa
  “bir terslik çıkmazsa, şartlar uygun giderse” anlamında kullanılan bir söz.
 • ***felekten bir gün (gece) çalmak
  güzel bir gün veya gece geçirmek.
 • ***felekten kâm almak
  güzel vakit geçirmek, istediği gibi eğlenmek.
 • ***(birine) felfelek sokmak
  birini kuşkuya düşürmek: ‘Sen beni bekle, bir gün seni alırım diye kıza bir felfelek sokmuş.’ -R. N. Güntekin.
Neler Geldi Neler Geçti Felekten, Un Elerken, Deve Geçti Elekten

Anlamı; Bu deyim, “sıkıntıların, yoksulluğun, hayatta insanın başına neler getirdiğinin” bir özeti olarak söylenir.

Advertisement

Hikayesi; Varlıklı bir adam, kızını uzak bir köye gelin etmiş. Kızına verdiği çeyizi deveyle göndermiş. Aradan epey zaman geçmiş, adam kızının köyüne, onları görmeye gitmiş. Kızı un eliyormuş, babası ona: “Nasılsın?” diye sormuş. Kız, uzun uzun dertlenmeden, şikâyet etmeden, babasına durumunu şöyle dile getirmiş:

“Neler geldi, neler geçti felekten
Un elerken, deve geçti elekten”

Baba, bu arifane sözlerden, kızının ailesinin çok yoksul düştüklerini, her şeyi sattıkları gibi, deveyi de sattıklarını, onun parasıyla buğday aldıklarını, şimdi o buğdayın ununu elediğini anlamış.

Atasözleri

felek, kimine kavun yedirir kimine kelek
bu dünyada kimi insanlar mutluluk içinde yaşarlar, kimileri de talihsizdirler.

Advertisement
Felek Kimine Kavun Yedirir Kimine Kelek:

ANAFİKİR : Dünya nimetlerinden herkes farklı farklı pay alır.

Dünya nimetlerinden herkesin yaptığı çalışmaya göre pay alması gerekir. Fazla pay kişinin zengin ve rahat yaşamasına, az pay da yoksul ve ihtiyaçların karşılanmaması nedeniyle mutsuz olmasına yol açar. Ancak kimileri bir başkasıyla aynı hatta daha çok çaba harcadığı, daha çok çalıştığı halde, benzerlerinden daha az pay alır. Elde olmayan sonuçlar olduğu için talih diye adlandırılır. Benzerlerinden daha talihsiz kabul edilir. Oysa sözü edilen pay, yalnız yapılan çalışmaya göre alınmayabilir, insanın karşısına çıkan fırsatlar ve yaşanan çevrenin sunduğu imkanlar da bu payın oluşmasında etkili olur.


Leave A Reply