Ferdinand de Lesseps Kimdir? Süveyş Kanalını Yapan Mühendisin Hayatı

0

Ferdinand de Lesseps kimdir ve ne yapmıştır? Süveyş Kanalı’nı yapan mühendis Ferdinand de Lesseps’in hayatı ve başarıları hakkında bilgi.

Ferdinand De Lesseps

Kaynak: commons.wikimedia.org

Ferdinand De Lesseps

19 Kasım 1805 yılında doğmuştur. Süveyş Kanalı’nın açılmasını sağlayan bir Fransız diplomatı ve mühendisidir. Versay’da doğdu. Ailesinin birçok fertleri yüksek devlet memurluklarında bulunmuş kimselerdi. Lesseps de bu geleneğe uyarak 1825’te Dışişleri Bakanlığında görev aldı. 1832 de konsolos olarak Kahire’ye gönderildi. Bu sırada Napolyon’un Süveyş kıstağını kesip bir kanal açtırmayı tasarlamış olduğunu okumuştu. Kanal fikri Lesseps’e çok ilgi çekici göründü. Akdeniz’le Kızıldeniz’in birleştirilmesini tarihte daha önce başkaları da düşünmüştü.

Eski Mısırlılar ve Müslümanlar devrinde mevcut olan kanal sonradan dolmuştu. II. Selim zamanında Osmanlılar’da kanal projesini ele almış fakat icraata geçmemişti.

Lesseps o zamanki Mısır valisi Said Paşa ile dostluğunu ilerletti. Kanalla ilgili tasarısını ona da anlattı. Yalnız Kahire’de başgösteren bir veba salgını kanalla uğraşılmasına engel oldu. Bu arada şehri tehdit eden veba salgınının önüne geçilmesinde büyük bir yararlık göstererek dikkati çekti ve Mısırlılar’ın sevgisini kazandı. 30 kasım 1854’te Süveyş Kanalı’nın açılması işini üzerine alması için Babıali tarafından kendisine imtiyaz verildi. 15 yıllık bir çalışmadan sonra kanal Kasım 1869’da açıldı.

1879’da Panama Kanalı’nın açılması işini de Lesseps üzerine aldıysa da bu seferki teşebbüsü başarıya erişemedi.

Ferdinand de Lesseps Fransız Akademisi’nin Bilimler Akademisi’nin daha birçok bilim derneklerinin üyesiydi. Legion d’Honneur nişanı ile taltif edilmiştir. 7 Aralık 1894 tarihinde ise hayata gözlerini yummuştur.

Ferdinand De Lesseps

Kaynak: commons.wikimedia.org

Temel Çalışmaları

De Lesseps’in en bilinen eseri kuşkusuz Akdeniz ve Kızıldeniz’i birleştiren Süveyş Kanalı’dır. Kanal, Avrupa ile Doğu Asya arasındaki seyir mesafesini büyük ölçüde azaltarak, seyahat süresini ve ilgili maliyetleri önemli ölçüde azalttı. Kanalın açılması, dünya ticaretinde ani bir artışa yol açtı ve Avrupa’nın Afrika’yı sömürgeleştirmesinde önemli bir rol oynadı.

Ödüller ve Başarılar

Ferdinand de Lesseps, 1870’de “Süveyş Kanalı’nın gerçekleştirilmesiyle Sanat, İmalat ve Ticarete verilen hizmetlerden dolayı” Kraliyet Sanat Topluluğu’nun (RSA) Albert Madalyası ile onurlandırıldı. Ayrıca Legion of Honor ve Star of India’nın büyük haçı gibi başka ödüller de aldı.

Kaynak 2

Ferdinand de Lesseps

Ferdinand de Lesseps; Fransız diplomatı ve Süveyş Kanalı’nın yapımcısıdır (Versailles 1805-Tours/La Chenaie 1894). Baba mesleği olan diplomatlığa girerek, 1825’te Lisbon konsolos yardımcılığa, 1827’de Tunus’a ve 1832’de İskenderiye’ye gönderildi. 1833-1838 arasında Kahire konsolosuyken, Akdeniz ile Kızıldeniz’i birleştirecek bir kanal yapımına girişen Fransız mühendislerinin önerileriyle ilgilendi. 1839-1847 arasında Madrid ortaelçiliğine atandı. 1849’da Roma Cumhuriyeti’nin Fransız güçlerine teslim olması görüşmelerinde başarısızlığa uğrayınca, onun kırıcı biçimde diplomatlıktan ayrılmaya zorlandı.

1854’te Mısır Valisi Saitpaşa’nın desteğiyle, 1858’de kurulan Süveyş Kanalı Şirketi ile çalışmalara başladı. 1863’te Sait Paşa’dan sonraki yönetici kısa bir süre kanal yapımını durdurduysa da, III. Napolyon’un baskısıyla yeniden işe koyuldu.

1869’da Mısır Valisi Hidiv İsmail Paşa’nın bulunduğu uluslararası bir törenle kanal resmen açıldığı zaman, Lesseps ödül ve madalyalarla onurlandırıldı. Böylece ilk kez Doğu’ya deniz yolunu kısaltan kanalın yapım onurunu da kazandı.

1873’te yeni bir projeyle ortaya çıkarak, 1879’da Panama Kanalı’nın yapımım başlattı ve 1881’de ilerlemiş yaşına karşın, Okyanuslararası Kanal Şirketi’ni kurdu. 1885’te parasal sorunlar, mühendislik engelleri ve siyasal soruşturmalar nedeniyle şirket yediemine teslim edilip iflası istendi. 1893’te oğluyla birlikte hileli iflastan suçlanıp oğlu Charles (1849-1923) hapse atıldı. Son yıllarındaki bu siyasal oyunlar onda düş kırıklığı yarattıysa da, ününe ve saygınlığına gölge düşüremedi. Eseri: Souverins dequarante ans (Kırk Yılan Anıları) 1887.


Leave A Reply