Ferîdüddîn i Attâr Kimdir?

0
Advertisement

Ferîdüddîn-i Attâr hakkında bilgi. Ferîdüddîn-i Attâr’ın kısaca hayatı ve eserleri.

Ferîdüddîn-i Attâr Türbesi - Nişabur

Ferîdüddîn-i Attâr Türbesi – Nişabur

İranlı tasavvuf şairidir. 1119 yılında Nişabur’da doğmuş yine aynı yerde 1193 yılında vefat etmiştir. Bir söylentiye göre babası, bazı kayıtlara göre kendisi güzel kokular yapmakta çalıştığı için attar (ıtır’dan aktar) diye anılır.

Döneminin ünlü mutasavvıflarından Kutbettin Haydar’ın yanında yetiştiği belirtilir. Çeşitli bilgi dallarına dağılan merakı ve çabasıyla iyi ün kazandığı, Şiiliğini örterek dersler verdiği, Mazharül’l-Acaib (Garip Görünümler) eserinin suçlanarak yakıldığı, yazarının bir süre Mekke dolaylarına kaçarak canını kurtardığı, Tezkereta’l-Evliya (Ermişler Tezkeresi) eseriyle bir yere kadar kendisini bağışlattığı, kaynaktan kaynağa geçen ortak kanılardır.

Tasavvuf inancını konu edinen, insanın ruhsal yüceliğini koşullarını şiirleştiren, Evren-Tanrı birliğini açıklayan Platoncu felsefeyi yaymaya çalışan, nazımla yazılmış başlıca eserleri arasında Mantıkü’t -Tayr (Uçanların-Kuşların Dili) başta gelir. Öteki mesnevileri: Hüsrevname, Esrarname, İlahiname, Musibetname, Miracname, Pendname, Bülbülname.


Leave A Reply