Ferman Nedir?

0
Advertisement

Ferman ne demektir? Ferman sözlük anlamı, Osmanlı döneminde fermanların özellikleri hakkında bilgi.

fermanFerman;Osmanlılarda padişahın verdiği, uyulması gereken hükümleri içeren yazılı buyruk. Farsça emir, irade, buyruk anlamındaki sözcük, İslâmlık benimsendikten sonra İlhanlılar tarafından deyimleştirildi, daha sonra Osmanlılara geçti Selçuklular ve Memlûklarda aynı anlamda olan Arapça “tevki” deyimi kullanılmıştır.

Osmanlılarda “emr-i şerif” ya da daha yaygın olarak “ferman-ı humâyun” da denilirdi. Osmanlı devlet örgütünde hüküm, biti, misal, tevki, nişan, berat, menşur, yarlıg ve söz gibi sözcükler de aynı anlamda kullanıldı. Fermanlar yedi bölümden oluşurdu: Ferman ya da aynı anlamdaki sözcüğün anılması; buyruğun gönderildiği kişinin adının belirtilmesi; fermanın gönderiliş nedeni; ferman gönderilmesinde padişahın isteğinin o kişiye emredilmesi; yapılacak işin belirtilmesi; bu işin bitirilmesi için dilek; tarihin ve gönderildiği yerin adı. İlgili makama göre divan-ı hümayun kalemlerinden birinde yazılan fermanlar padişahın tuğrasıyla mühürlendikten sonra ya elden, ya da ulakla gönderilirdi.Tanzimat’tan sonra (1839) fermanın yerini “irade” aldı.


Leave A Reply