Figani Kimdir? Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Divan Şairinin Hayatı

0

Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış olan divan şairi Figani kimdir? Figani’nin kısa hayat hikayesi ve Figani hakkında bilgi.

Figani

Muhteşem Yüzyıl isimli dizi film ile ismi anılan ve merak edilen Figani Kanuni döneminde yaşamış bir divan şairidir. Aslen Trabzonlu’dur ve Trabzon’da doğmuştur. Doğum yılı ile ilgili herhangibir bir bilgi bulunmamaktadır. Gerçek adının Ramazan Çelebi olduğu bilinmektedir.

Oldukça genç yaşta İstanbul’a gelip yerleşmiştir. Tıp öğrenimi aldığı rivayet edilmiştir ancak asla bu eğitimi tamamlayamamıştır. Katiplik yaptığı ancak İstanbul’da ki yaşamında kendini içkiye verdiği için avare ve başıboş bir hayat yaşadığı bilinmektedir. Dönemin devlet büyüklerine yazmış olduğu kasideler ile hayatını ikame ettirmeye çalışmış ancak tüm yaşantısı boyunca maddi olarak hep sıkıntı çekmiştir. Kanuni Sultan Süleyman’a yanaşmaya çalışmış ancak bu konuda başarılı olamamıştır.

Şiirlerinde ki nazım tekniği oldukça kuvvetlidir. Dil, üslup yönünden de kuvvetli olmasının yanı sıra eserlerinde hayal gücü ve zekice yapmış olduğu nüktedanlar döneminde bulunan diğer şairlerce de oldukça beğeni toplamıştır. Döneminde yazmış olduğu kaside ve gazelleri ile haklı bir meşhuriyet kazanmıştır.

Sadrazam Damat İbrahim Paşa’nın Mohaç seferi sonrası Budin sarayından getirtmiş olduğu heykeller için söylenmiş olan aşağıdaki dizeler Figaniye mal edilmiştir. Bu dizeler Sadrazam Damat İbrahim Paşaya ulaştırılmıştır. Bu dizeler sebebi ile bir gün Figani evinden zorla alınmış önce kırbaçlanmış ardından bir eşek sırtında ters oturtularak halk arasında dolaştırıldıktan sonra Damat İbrahim Paşa tarafından astırılarak hayatına son verilmiştir.

Figani’nin Ölümüne Yol Açan Dizeler
dü ibrâhîm âmed be-deyr-i cihân
yekî büt-şiken şud yekî büt-nişân

Cihan tapınağına iki İbrahim geldi
Biri Put kırıcı
Diğeri ise put dikici

Prof. Dr. Abdülkadir Karahan’ın “Figani ve Divançesi” isimli eseri bulunmaktadır. Bu eserde Figani ve Divanı hakkında oldukça detaylı bilgiler bulunmaktadır.


Leave A Reply