Fikir Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Fikir ne anlama gelir? Fikir kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. isim Düşünce
“Bir fikrin münazarasıyla kütüphanesinin önünde sabahladığımız geceler olurdu.” – A. H. Müftüoğlu
2. Düşün
3. Kuruntu
birinin düşüncesinden yararlanmak
bilgi edinmek için bir yetkiliden bilgi almak
kanaat sahibi olmak
“Ama ben, bir kitap üzerine bir fikir edinmek istedim mi o kitabı kendim okurum.” – N. Ataç
1. düşüncesini bildirmek
“Evet, iyi bir şey değil fakat benim için bir fikir verir diye seçtim.” – R. N. Güntekin
2. bir konuda yol gösterici bilgi edinmek
“İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey’e yeni fikirler vermeye başladı.” – M. Ş. Esendal
bir konuda çok düşünmek
bir konu üzerine düşüncesini söylemek
kandırmak, düşüncesini değiştirtmek, ikna etmek
“Belki bir yolunu buluruz da kızın fikrini çeleriz, diyormuş.” – S. F. Abasıyanık
Herhangi bir düşünce alanındaki görüşlerine değer verilen kimse
“Fikir adamları, insanların dünyaya bakış tarzlarını değiştirmek suretiyle cemiyete tesir ederler.” – M. Kaplan
Bir düşünceyi ilk olarak ortaya koyan kimse
Düşünce özgürlüğü
Bilim ve fikir alanında çalışan kimse
Düşünce alışverişi
Düşünce yönü ağır basan yazı veya makale
Saplantı
Bir yazının temeli olan asıl düşünce, ana düşünce
“Eserin ana fikrine sadakat, yazara ve esere gösterilecek ilk nezaket ve saygı borcudur.” – H. Taner
Ön yargı
Saplantı


Leave A Reply