Fıkra Nedir? Fıkra Yazım Türünün Özellikleri

0

Fıkra nedir? Fıkra yazım türünün özellikleri, fıkranın nasıl yazılacağı ve ünlü Türk fıkra yazarları

Günlük olaylar üzerinde yazarın kişisel görüşlerini, fikirlerini açıklayan küçük edebi yazılardır. Fıkra kelimesinin bu edebi yazı türü anlamından başka anlamları şunlardır:

Advertisement

a) Nükteli küçük hikaye “Nasreddin Hoca, Bektaşi Fıkraları gibi”,
b) Bölüm, kısım anlamına gelir. “T.C. Kanununun 459. maddesinin a fıkrası gereğince”
c) Paragraf anlamına gelir. “Bu yazıyı fıkra fıkra açıklayınız.”

Fıkra türü de makale gibi gazeteciliğin başlaması ile gelişip ilerlemiştir. Gazetelerin belirli bir yerinde, genel bir başlık altında yazılan fıkralar, yazarın günlük olaylarla ilgili düşüncelerini kişisel bir açıdan belirtirler.

Fıkralar, makalelerin aksine bilgi vermekten çok hoşa gitmek, etkili bir sonuca varmak amacı ile yazıldıkları için yazarın ifadesinde kendine özgü buluşlar, deyimler kullanması gerekir. Anlatım akıcı, sürükleyici olmalıdır.

Fıkraların konuları şu özellikleri taşımalıdır:

Advertisement

a) Konu, okuyucuyu ilgilendirmelidir.

b) Dili kolayca anlaşılır olmalıdır.

c) Değişik konular seçilmelidir.

ç) Konu, tarafsız bir görüşle işlenmelidir.

d) Gereksiz sözler kullanılmamalı, ilginç yönler üzerinde durulmalıdır.

Fıkraların planı da makale gibidir. Fıkralar kısa olacağı için, ana hatları ile işlenir, derine gidilmez.

Advertisement

Tanınmış fıkra yazarlarımız: Ahmet Haşim, Ahmet Rasim, Falih Rıfkı Atay, Bedii Faik, Sabri Esat Siyavuşgil, Ahmet Kabaklı, Burhan Felek, Kadircan Kaflı, Yusuf Ziya Ortaç, Peyami Safa, İbrahim Minnetoğlu, Tarık Buğra, Çetin Altan…


Leave A Reply