Fırat Nehri Nerededir?

0
Advertisement

Fırat Nehri (ırmağı) nerededir? Fırat Nehrinin kaynağı, uzunluğu, özellikleri, suladığı yerler, hakkında bilgi.

Fırat nehriFırat Nehri (Irmağı); Güneybatı Asya’da ırmaktır.

Uzunluğu 2.800 km (Türkiye sınırları içindeki uzunluğu 1.263 km). Türkiye’nin en uzun ırmaklarından biri, yağış alanı ve su toplama havzası en büyük ırmağıdır. Genişliği yer yer 100 m, derinliği 3-8 m arasında değişir. Yıllık ortalama debisi 120-150 m3/ sn’dir. Tohma, Peri, altı, Munzur; Murat ve Karasu dışındaki öteki önemli kollarıdır. İki önemli kolu olan Karasu ve Murat, Keban Baraj Gölü’ne dökülürler. Fırat Irmağı, Keban Baraj Gölü’nden çıktıktan sonra Kömürahı’dan başlayarak dar ve derin bir boğaza girer. Güneydoğu Torosları bu tür derin boğazlarla yarar. Bu boğazların en dar yerinde, Türkiye’nin en büyük baraj göllerinden biri olan Karakaya Barajı ve hidroelektrik santralı kuruludur. Gerger yakınlarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne girerek Gaziantep ile Şanlıurfa yaylalarını birbirinden ayırır. Birecik’i geçtikten sonra Barak (Cerablus) yakınlarında Suriye topraklan-na girer. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda yarı kurak ve kurak bölgeleri geçerek Irak’a yönelir. Aynı doğrultuda akışını sürdürerek Mezopotamya’yı aştıktan sonra Basra Körfezi’ne dökülmeden önce Dicle Irmağı ile birleşerek Şattülarap adını alır. Suriye’de suyu azalarak 1 m’ye inen Fırat, bu ülkenin başlıca ırmağıdır. Irak topraklarında geniş, ancak yavaş akışlı bir ırmak görünümü alır. Özellikle sonbaharda azalan sulan, ilkbaharda karların erimesiyle yeniden çoğalır. Kurak Irak topraklarında, Mezopotamya’nın aşağı kesimlerinde sulamalı tarımda büyük ölçüde yararlanılır. Tarihin çok eski çağlarından bu yana, taşıdığı su ve balçıklı (milli) topraklarla Mezopotamya uygarlıklarının candamarı olmuştur.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply